Myseľ


Úzkosť a depresia sú čoraz rozšírenejším problémom. Aký je skutočný pôvod depresie a úzkosti? Stalo sa vám, že sa u vás objavila depresia alebo úzkosť a neviete aký je pôvod ich vzniku a ako ich znovuobjaveniu zabrániť?

Ste tým, čo robíte pravidelne. Vaše denné zvyky určujú váš život a tvoria ho či už pozitívnym alebo negatívnym smerom. To, čo robíte pravidelne, sa postupne nabaľuje a odráža sa to na vašom celkovom živote. Ste tým, čo robíte každý deň.

Meditácia je extréme dôležitá pre zdravie mysle i tela. Umožňuje nám vyčistiť si myseľ, usporiadať tok myšlienok, spojiť sa s naším vnútrom a nájsť skutočné šťastie, pokoj a harmóniu. Zbavuje nás toku myšlienok a ponára nás do prítomného okamihu.

Myseľ je mocným nástrojom, ktorým disponuje každý jeden z nás. Málokto si však plne uvedomuje a uplatňuje kompletný potenciál svojej mysle. Namiesto toho, aby sme našu myseľ ovládli my, jej častokrát dovoľujeme, aby ona ovládala nás.