Myseľ


Zdravie črevného mikrobiómu ovplyvňuje vašu náladu a psychické zdravie. Psychické zdravie a stres naopak spätne ovplyvňujú zdravie črevného mikrobiómu a tým vplývajú na zdravie celého tela. Črevo a mozog sú prepojené osou črevo - mozog a vzájomne komunikujú. Je preto dôležité dbať na zdravie svojho črevného mikrobiómu a na psychické zdravie.

Myseľ je zdrojom myšlienok, nápadov a ideí. Myseľ tvorí. Myseľ spracováva informácie. Vďaka mysli dokážeme zažívať život v ľudskom tele. Je to práve myseľ, ktorá dáva naše telo do pohybu. Keby nebolo našej mysle, nedokázali by sme zažívať skúsenosť byť človekom.

Meditácia má významné benefity pri telesné a duševné zdravie človeka. Ponára nás do prítomného okamihu, odstraňuje rušivé myšlienky a navodzuje v tele dôležitý stav prevahy parasympatikového nervového systému - stav pokoja, harmónie a regenerácie buniek.

Určite ste už počuli o placebo efekte. Málo ľudí ale vie, akým princípom placebo efekt funguje. Ako je možné, že cukrová pilulka dosiahne vyliečenie bez prítomnosti účinnej látky?

Sympatikový a parasympatikový nervový systém predstavujú autonómny nervový systém ľudského tela. Autonómny nervový systém je nezávislý na centrálnom nervovom systéme (tvorenom mozgom a miechou), pracuje reflexívne a nie je ovládaný našou vôľou.

Dlhodobý a krátkodobý stres v akejkoľvek forme je škodlivý pre psychické i telesné zdravie. Ako zvládať stres? V tomto článku si popíšeme základné techniky na zvládnutie stresu.

Emócie sú to najkrajšie, čo môžeme ako ľudia zažívať. Vďaka emóciám má život svoje čaro. Pre lásku, šťastie, radosť a ďalšie pozitívne emócie sa oplatí žiť. K emóciám ale zaraďujeme i negatívne emócie, ktoré majú na náš život presne opačný efekt a chceme sa im vyhnúť. Emócie vo veľkej miere ovplyvňujú nie len psychické, ale rovnako aj telesné...

V predchádzajúcom článku o mozgových vlnách ste sa dočítali, aké typy mozgových vĺn mozog produkuje. V tomto článku si rozoberieme aký vplyv majú jednotlivé mozgové vlny na vaše bunky, tkanivá, orgány, DNA molekulu a tým pádom aj na vaše celkové zdravie.

Psychosomatika

21.10.2021

Je možné, že ochorenia pochádzajú z našej mysle a z našej psychiky? Je možné, že naše emócie a správanie ovplyvňujú to, ako sme zdraví alebo naopak chorí? Psychosomatika vysvetľuje prepojenie medzi telom a dušou (lat. psyché = duša, soma = telo, telesný).

Poznáme 5 základných mozgových vĺn, ktoré zachytáva moderný prístroj s názvom EEG (elektroencefalogram). Mozgové vlny toho ukazujú o našom mozgu a mentálnom stave viac ako si myslíte. Navyše odrážajú náš emocionálny stav, stupeň vedomia a hladinu stresu.

Naše telo a naše správanie riadi do veľkej miery autonómny nervový systém. Autonómny nervový systém vo veľkej miere poukazuje na to či sme v akútnom alebo chronickom strese, ktorý pretrváva dlhodobo. Mieru stresu možno veľmi jednoducho a objektívne diagnostikovať.

Čo riadi naše dokonalé ľudské telo? Čo určuje ako sa správajú bunky nášho tela, ako sa formujú a čím sa stávajú? Je to naša myseľ a vo svojej najhlbšej podstate naše vedomie.

Emočné jedenie je veľkým problémom mnohých ľudí. Stalo sa vám, že ste sa nudili alebo ste sa cítili zle a siahli ste po jedle? Alebo sa vám stáva to, že sa snažíte jesť zdravo, no občas sa vyskytne určitá stresová situácia a siahnete po nezdravom jedle? Príčinou je emočné jedenie.

Myseľ je mocným nástrojom, ktorým disponuje každý jeden z nás. Umožňuje nám premýšľať, riešiť rôzne úlohy, nachádzať riešenia na problémy a vymýšľať nové veci. Je pre náš život extrémne dôležitá a preto je dôležité, aby sme udržiavali jej plné zdravie a jasnosť.

Smrť a starnutie sú prirodzenou súčasťou cyklu života. Mnoho z nás sa ale snaží tomuto procesu zabrániť, prekonať starnutie, rozvoj ochorení a zostať čo najdlhšie na žive. Obvykle sa vyhýbame myšlienke možnej smrti, choroby a zostarnutia našej telesnej schránky.