Myseľ


Určite ste už počuli o placebo efekte. Málo ľudí ale vie, akým princípom placebo efekt funguje. Ako je možné, že cukrová pilulka dosiahne vyliečenie bez prítomnosti účinnej látky?

Sympatikový a parasympatikový nervový systém predstavujú autonómny nervový systém ľudského tela. Autonómny nervový systém je nezávislý na centrálnom nervovom systéme (tvorenom mozgom a miechou), pracuje reflexívne a nie je ovládaný našou vôľou.

Dlhodobý a krátkodobý stres v akejkoľvek forme je škodlivý pre psychické i telesné zdravie. Ako zvládať stres? V tomto článku si popíšeme základné techniky na zvládnutie stresu.

Negatívnym emóciám sa zvyčajne snažíme vyhýbať a ak ich aj prežívame, cítime sa previnilo. Mnoho z nás túži žiť život iba čisto v pozitívnych emóciách. Aký by to bol ale život bez negatívnych emócií? Nie len pozitívne, ale aj negatívne emócie sú pre náš život dôležité.

Emócie sú to najkrajšie, čo môžeme ako ľudia zažívať. Vďaka emóciám má život svoje čaro. Pre lásku, šťastie, radosť a ďalšie pozitívne emócie sa oplatí žiť. K emóciám ale zaraďujeme i negatívne emócie, ktoré majú na náš život presne opačný efekt a chceme sa im vyhnúť. Emócie vo veľkej miere ovplyvňujú nie len psychické, ale rovnako aj telesné...

V predchádzajúcom článku o mozgových vlnách ste sa dočítali, aké typy mozgových vĺn mozog produkuje. V tomto článku si rozoberieme aký vplyv majú jednotlivé mozgové vlny na vaše bunky, tkanivá, orgány, DNA molekulu a tým pádom aj na vaše celkové zdravie.

Psychosomatika

21.10.2021

Je možné, že ochorenia pochádzajú z našej mysle a z našej psychiky? Je možné, že naše emócie a správanie ovplyvňujú to, ako sme zdraví alebo naopak chorí? Psychosomatika vysvetľuje prepojenie medzi telom a dušou (lat. psyché = duša, soma = telo, telesný).

Poznáme 5 základných mozgových vĺn, ktoré zachytáva moderný prístroj s názvom EEG (elektroencefalogram). Mozgové vlny toho ukazujú o našom mozgu a mentálnom stave viac ako si myslíte. Navyše odrážajú náš emocionálny stav, stupeň vedomia a hladinu stresu.

Naše telo a naše správanie riadi do veľkej miery autonómny nervový systém. Autonómny nervový systém vo veľkej miere poukazuje na to či sme v akútnom alebo chronickom strese, ktorý pretrváva dlhodobo. Mieru stresu možno veľmi jednoducho a objektívne diagnostikovať.

Čo riadi naše dokonalé ľudské telo? Čo určuje ako sa správajú bunky nášho tela, ako sa formujú a čím sa stávajú? Je to naša myseľ a vo svojej najhlbšej podstate naše vedomie.