Myseľ


Leaky brain, alebo prenikanie krvno-mozgovou bariérou, sa stáva čoraz častejším problémom v súčasnosti. Ide o stav, keď sa bariéra medzi krvou a mozgom stáva priepustnejšou, čo umožňuje nežiaduce látky a mikroorganizmy preniknúť do mozgového tkaniva. Tento stav môže mať vplyv na náš mozog a spôsobiť rôzne zdravotné problémy, vrátane...

REM (Rapid Eye Movement) spánok je fáza spánku, ktorá je charakterizovaná rýchlymi očnými pohybmi, nízkym svalovým tonusom a zvýšenou aktivitou mozgu. Je to najhlbšia fáza spánku a vyskytuje sa asi po 90 minútach od zaspávania. REM spánok je dôležitý pre spracovanie a uchovanie emocionálneho a kognitívneho obsahu, pretože mozog v tejto fáze výrazne...

Pamäť je schopnosť získavať, uchovávať a obnovovať informácie a skúsenosti. Existujú dva hlavné typy pamäti - krátkodobá a dlhodobá pamäť. Oba typy sú nevyhnutné pre každodenné fungovanie a učenie sa.

Zdravie črevného mikrobiómu ovplyvňuje vašu náladu a psychické zdravie. Psychické zdravie a stres naopak spätne ovplyvňujú zdravie črevného mikrobiómu a tým vplývajú na zdravie celého tela. Črevo a mozog sú prepojené osou črevo - mozog a vzájomne komunikujú. Je preto dôležité dbať na zdravie svojho črevného mikrobiómu a na psychické zdravie.

Myseľ je zdrojom myšlienok, nápadov a ideí. Myseľ tvorí. Myseľ spracováva informácie. Vďaka mysli dokážeme zažívať život v ľudskom tele. Je to práve myseľ, ktorá dáva naše telo do pohybu. Keby nebolo našej mysle, nedokázali by sme zažívať skúsenosť byť človekom.

Meditácia má významné benefity pri telesné a duševné zdravie človeka. Ponára nás do prítomného okamihu, odstraňuje rušivé myšlienky a navodzuje v tele dôležitý stav prevahy parasympatikového nervového systému - stav pokoja, harmónie a regenerácie buniek.

Mozog je riadiacim centrom tela. Skladá sa z dvoch mozgových hemisfér, ktoré sú spoločne prepojené. Každá z mozgových hemisfér má svoju špecifickú úlohu a pomáha vám uskutočňovať dôležité činnosti. Ľavá mozgová hemisféra je racionálna, pravá je intuitívna.

Určite ste už počuli o placebo efekte. Málo ľudí ale vie, akým princípom placebo efekt funguje. Ako je možné, že cukrová pilulka dosiahne vyliečenie bez prítomnosti účinnej látky?

Sympatikový a parasympatikový nervový systém predstavujú autonómny nervový systém ľudského tela. Autonómny nervový systém je nezávislý na centrálnom nervovom systéme (tvorenom mozgom a miechou), pracuje reflexívne a nie je ovládaný našou vôľou.

Dlhodobý a krátkodobý stres v akejkoľvek forme je škodlivý pre psychické i telesné zdravie. Ako zvládať stres? V tomto článku si popíšeme základné techniky na zvládnutie stresu.

Emócie sú to najkrajšie, čo môžeme ako ľudia zažívať. Vďaka emóciám má život svoje čaro. Pre lásku, šťastie, radosť a ďalšie pozitívne emócie sa oplatí žiť. K emóciám ale zaraďujeme i negatívne emócie, ktoré majú na náš život presne opačný efekt a chceme sa im vyhnúť. Emócie vo veľkej miere ovplyvňujú nie len psychické, ale rovnako aj telesné...

V predchádzajúcom článku o mozgových vlnách ste sa dočítali, aké typy mozgových vĺn mozog produkuje. V tomto článku si rozoberieme aký vplyv majú jednotlivé mozgové vlny na vaše bunky, tkanivá, orgány, DNA molekulu a tým pádom aj na vaše celkové zdravie.

Psychosomatika

21.10.2021

Je možné, že ochorenia pochádzajú z našej mysle a z našej psychiky? Je možné, že naše emócie a správanie ovplyvňujú to, ako sme zdraví alebo naopak chorí? Psychosomatika vysvetľuje prepojenie medzi telom a dušou (lat. psyché = duša, soma = telo, telesný).

Poznáme 5 základných mozgových vĺn, ktoré zachytáva moderný prístroj s názvom EEG (elektroencefalogram). Mozgové vlny toho ukazujú o našom mozgu a mentálnom stave viac ako si myslíte. Navyše odrážajú náš emocionálny stav, stupeň vedomia a hladinu stresu.

Naše telo a naše správanie riadi do veľkej miery autonómny nervový systém. Autonómny nervový systém vo veľkej miere poukazuje na to či sme v akútnom alebo chronickom strese, ktorý pretrváva dlhodobo. Mieru stresu možno veľmi jednoducho a objektívne diagnostikovať.