Myseľ


Myseľ je zdrojom myšlienok, nápadov a ideí. Myseľ tvorí. Myseľ spracováva informácie. Vďaka mysli dokážeme zažívať život v ľudskom tele. Je to práve myseľ, ktorá dáva naše telo do pohybu. Keby nebolo našej mysle, nedokázali by sme zažívať skúsenosť byť človekom.

Meditácia má významné benefity pri telesné a duševné zdravie človeka. Ponára nás do prítomného okamihu, odstraňuje rušivé myšlienky a navodzuje v tele dôležitý stav prevahy parasympatikového nervového systému - stav pokoja, harmónie a regenerácie buniek.

Určite ste už počuli o placebo efekte. Málo ľudí ale vie, akým princípom placebo efekt funguje. Ako je možné, že cukrová pilulka dosiahne vyliečenie bez prítomnosti účinnej látky?

Sympatikový a parasympatikový nervový systém predstavujú autonómny nervový systém ľudského tela. Autonómny nervový systém je nezávislý na centrálnom nervovom systéme (tvorenom mozgom a miechou), pracuje reflexívne a nie je ovládaný našou vôľou.

Emócie sú to najkrajšie, čo môžeme ako ľudia zažívať. Vďaka emóciám má život svoje čaro. Pre lásku, šťastie, radosť a ďalšie pozitívne emócie sa oplatí žiť. K emóciám ale zaraďujeme i negatívne emócie, ktoré majú na náš život presne opačný efekt a chceme sa im vyhnúť. Emócie vo veľkej miere ovplyvňujú nie len psychické, ale rovnako aj telesné...

V predchádzajúcom článku o mozgových vlnách ste sa dočítali, aké typy mozgových vĺn mozog produkuje. V tomto článku si rozoberieme aký vplyv majú jednotlivé mozgové vlny na vaše bunky, tkanivá, orgány, DNA molekulu a tým pádom aj na vaše celkové zdravie.

Psychosomatika

21.10.2021

Je možné, že ochorenia pochádzajú z našej mysle a z našej psychiky? Je možné, že naše emócie a správanie ovplyvňujú to, ako sme zdraví alebo naopak chorí? Psychosomatika vysvetľuje prepojenie medzi telom a dušou (lat. psyché = duša, soma = telo, telesný).

Poznáme 5 základných mozgových vĺn, ktoré zachytáva moderný prístroj s názvom EEG (elektroencefalogram). Mozgové vlny toho ukazujú o našom mozgu a mentálnom stave viac ako si myslíte. Navyše odrážajú náš emocionálny stav, stupeň vedomia a hladinu stresu.

Čo riadi naše dokonalé ľudské telo? Čo určuje ako sa správajú bunky nášho tela, ako sa formujú a čím sa stávajú? Je to naša myseľ a vo svojej najhlbšej podstate naše vedomie.

Úzkosť a depresia sú čoraz rozšírenejším problémom. Aký je skutočný pôvod depresie a úzkosti? Stalo sa vám, že sa u vás objavila depresia alebo úzkosť a neviete aký je pôvod ich vzniku a ako ich znovuobjaveniu zabrániť?

Meditácia je extréme dôležitá pre zdravie mysle i tela. Umožňuje nám vyčistiť si myseľ, usporiadať tok myšlienok, spojiť sa s naším vnútrom a nájsť skutočné šťastie, pokoj a harmóniu. Zbavuje nás toku myšlienok a ponára nás do prítomného okamihu.

Myseľ je mocným nástrojom, ktorým disponuje každý jeden z nás. Málokto si však plne uvedomuje a uplatňuje kompletný potenciál svojej mysle. Namiesto toho, aby sme našu myseľ ovládli my, jej častokrát dovoľujeme, aby ona ovládala nás.