Zmierenie sa so smrťou a starnutím

13.05.2021

Smrť a starnutie sú prirodzenou súčasťou cyklu života. Mnoho z nás sa ale snaží tomuto procesu zabrániť, prekonať starnutie, rozvoj ochorení a zostať čo najdlhšie na žive. Obvykle sa vyhýbame myšlienke možnej smrti, choroby a zostarnutia našej telesnej schránky.

Smrť a starnutie sú prirodzené procesy. Nemali by sme voči nim nadmerne bojovať a pociťovať odpor. Mali by sme sa naučiť čeliť možnej smrti a tento fakt života prijať. Paradoxne si vďaka tomu môžeme naše zdravie upevniť, spomaliť starnutie a oddialiť možnú smrť. Ak bojujeme so starnutím, chorobami a smrťou, vytvárame odpor. Ak vytvárame odpor, obyčajne dosahujeme presný opak toho, čo chceme. Určite to poznáte z vášho života. Rovnako je to i v prípade smrti, starnutia a rozvoja ochorení. Akonáhle sa s týmto scenárom vnútorne zmierime a sme schopní nadobudnúť pri tejto predstave pokoj, sme voľní.

Odvracanie sa od nášho strachu zo starnutia a smrti často spôsobuje, že míňame náš drahocenný čas a peniaze na to, aby sme tieto procesy zvrátili. Ak ale konáme zo strachu, naše telo a bunky nášho tela to cítia, a tým, že sme v strachu, starneme rýchlejšie.

Je preto dôležité sa s týmito procesmi vyrovnať. Uvedomiť si, že náš život je naozaj nepredvídateľný a nevieme čo sa stane. Nevieme kedy a ako zomrieme a čo nás čaká po smrti. Dôležité je ale čeliť nášmu strachu a precítiť pocity, ktoré máme spojené s týmto procesom. Jedine tak sa od tohto obmedzenia oslobodíme a môžeme skutočne žiť.

Akonáhle upustíme od tohto bremena, môžeme sa naozaj sústrediť na život a podporu dlhodobého zdravia a mladosti nášho tela a mysle. Keď si uvedomíme našu smrteľnosť, začneme robiť uváženejšie voľby a začneme sa o naše telo starať tak ako to potrebuje, pretože si uvedomujeme, že nie je večné a chceme ho udržať čo najdlhšie v zdraví.Zdravý podcast - 17. Zmierenie sa so smrťou a starnutím