Význam negatívnych emócií

03.01.2022

Negatívnym emóciám sa zvyčajne snažíme vyhýbať a ak ich aj prežívame, cítime sa previnilo. Mnoho z nás túži žiť život iba čisto v pozitívnych emóciách. Aký by to bol ale život bez negatívnych emócií? Nie len pozitívne, ale aj negatívne emócie sú pre náš život dôležité. 

Každý z nás vie oceniť pozitívne emócie, no s negatívnymi emóciami je to zvyčajne ťažšie. Aj negatívne emócie majú v našom živote miesto. Práve vďaka negatívnym emóciám vieme oceniť tie pozitívne. Negatívne emócie nás navyše smerujú, pretože nám ukazujú, že niečo nie je v poriadku a vďaka tomu, že si dovolíme ich plne cítiť, nám naopak v živote pomáhajú. Ako nám negatívne emócie pomáhajú

Negatívne emócie majú v našom živote význam. Škodia nám iba vtedy, keď sa používajú nadmerne alebo deštruktívne, čo sa žiaľ deje väčšinou. Ak negatívne emócie a ich úlohu v živote pochopíme, začneme ich občasnú prítomnosť oceňovať. Je to najmä z toho dôvodu, že bez ich prítomnosti by sme svoj život nikdy nezlepšili a neuvedomili si, čo nám škodí a čo ďalej nechceme prežívať. Ak by sme žili v živote čisto pozitívnych emócií, táto pozitivita by mohla pretrvávať aj napriek očividnej prítomnej toxicite, ktorú potrebujeme odstrániť.

Predstavte si napríklad, že máte novú prácu, kde vám kolegovia robia zle, šéf vás využíva, práca vás nebaví a za svoju prácu nedostávate primeranú finančnú odmenu. Alebo ste vo vzťahu, kde vám partner fyzicky alebo psychicky ubližuje. Ak by ste sa v týchto prípadoch snažili byť pozitívny a odmietali negatívne emócie (ktoré sú v tomto prípade očividné a nevyhnutné), zotrvávali by ste v toxickom pracovnom alebo partnerskom vzťahu.

Práve vďaka precíteniu negatívnych emócií, cítite, že trpíte a táto skúsenosť spôsobí, že chcete opak. Nechcete viac trpieť, chcete byť šťastný a žiť tak ako si to skutočne zaslúžite. Vďaka objaveniu sa negatívnych emócií ako hnev, smútok, nešťastie, dokonca i stavov ako plač, zúrivosť, depresia a úzkosť, cítime, že v našom živote niečo nie je v poriadku a dokážeme z týchto toxických situácií vystúpiť a nahradiť ich lepšími, pozitívnymi skúsenosťami.

Potláčanie negatívnych emócií

Potláčanie negatívnych emócií má negatívny efekt na náš život. Spôsobuje, že chronicky pretrvávame v životných situáciách, ktoré nám ubližujú a navyše tieto potlačené negatívne emócie vplývajú na náš celkový život a zdravie. To, že tieto emócie potlačíme, neznamená, že odišli. Pretrvávajú v nás. Časom sa môžu v tele zmeniť na ochorenie. Patologická pozitivita, kedy si človek za žiadnych okolností nedovolí prežiť zlé emócie má negatívny vplyv na jeho život i zdravie. Negatívne emócie majú svoj význam, je preto potrebné, aby sme sa im otvorili a dovolili si ich cítiť. Mnoho ľudí v snahe o vyhnutie sa negatívnym emóciám žije vo falošných toxických ''pozitívnych'' emóciách, ktorými blokuje prítomné negatívne emócie.

Falošné pozitívne emócie

Fenoménom, ktorý má škodlivý efekt na našu dušu, celkový život, psychické a telesné zdravie sú falošné pozitívne emócie. Vo svojom vnútri cítite hnev alebo smútok, no navonok sa usmievate a tvárite sa, že je všetko v poriadku. Vonkajší svet možno oklamete, no vo vašom vnútri dobre viete ako sa cítite. Falošnými pozitívnymi emóciami sa obvykle snažíme maskovať prítomnosť negatívnych emócií, ktoré sme potlačili a prekryli falošnými pozitívnymi emóciami. Falošné pozitívne emócie nám bránia chvíľkovému nepríjemnému precíteniu negatívnych emócií, ktoré by nás nesmerovali k zdravšiemu, láskavejšiemu a šťastnejšiemu životu.