Vplyv emócií na vzhľad našej tváre

21.06.2021

Vzhľad našej tváre sa odvíja od viacerých faktorov. Jedným z dôležitých faktorov, ktorý sa odráža na vizuáli našej tváre sú emócie. Emócie sa spájajú s aktiváciou špecifických mimických svalov, ktoré vykonávajú určité pohyby, kontrahujú sa a opäť uvoľňujú.

Na to, aby sme si čo najdlhšie udržali krásny a mladistvý vzhľad, je dôležité naučiť sa ovládať našu mimiku a snažiť sa byť hlavne v pozitívnych emóciách, pretože sú to zväčša negatívne emócie, ktoré spôsobujú nepríjemné permanentné vrásky a zvrašťovanie kože na tvári.Vrásky hnevu

Vrásky hnevu alebo takzvané 11-tky sú vrásky medzi obočím, spôsobené opakovaným mračením a zvrašťovaním svalov tejto oblasti. Ide o svaly m. procerus a m. corrugator supercilii. Opakovaným zvrašťovaním sa tieto svaly posilňujú a vytvárajú hlboké vrásky. Aby sme týmto vráskam zabránili, je dôležité tieto svaly cielene uvoľňovať a nemračiť sa.

Vrásky na čele

Čelový sval  je jeden z najsilnejších svalov tváre. Používame ho, keď mimikou vyjadrujeme prekvapenie alebo sa chceme pozrieť smerom nahor alebo do strany. Za normálnych okolností by sme tento sval nemali používať, keď sa chceme pozerať smerom nahor alebo do strany, je to totiž funkcia očných svalov, no väčšina z nás má očné svaly oslabené. Opakovaným zvrašťovaním tohto svalu sa vytvárajú horizontálne línie na čele. Ak nechcete mať horizontálne vrásky na čele, nezvrašťujte čelo a snažte sa tento sval udržovať uvoľnený.

Vrásky okolo očí

Vrásky okolo očí sa tvoria pri úsmeve. Málokto vie, že týmto vráskam sa dá vyhnúť bez toho, aby sme obetovali úsmev. Dôležité je naučiť sa kontrolovať úsmev tak, aby sme sa smiali iba svalmi okolo úst a svalmi líc a nezapájali svaly okolo očí. Je to veľmi jednoduché, stačí si to najskôr pri úsmeve vedome uvedomovať a postupom času sa to naučíte robiť automaticky.


Úsmev je najlepší facelifting

Prečo vekom tvár ochabuje a padá smerom nadol? Jednou z hlavných príčin je mimika. Ak pravidelne neudržujeme našu tvár hore a naopak ju v dôsledku mimiky ťaháme nadol, postupom času začne ochabovať. Svaly tváre sú dôležitým faktorom, ktorý udržuje tvár hore a zabraňuje jej ochabovaniu. Najlepším faceliftingom je úsmev. Vhodné je udržiavať si úsmev v čo najdlhšom časovom období dňa. Pri úsmeve sa vyťahujú svaly tváre smerom nahor a robia prirodzený facelifting. Pravidelným usmievaním sa posilňujú a zabraňujú ochabovaniu tváre.