Vplyv emócií na telo

02.12.2021

Emócie sú to najkrajšie, čo môžeme ako ľudia zažívať. Vďaka emóciám má život svoje čaro. Pre lásku, šťastie, radosť a ďalšie pozitívne emócie sa oplatí žiť. K emóciám ale zaraďujeme  i negatívne emócie, ktoré majú na náš život presne opačný efekt a chceme sa im vyhnúť. Emócie vo veľkej miere ovplyvňujú nie len psychické, ale rovnako aj telesné zdravie.

Dobré a zlé emócie

Emócie delíme na dobré a zlé. Medzi dobré (pozitívne) emócie zaraďujeme lásku, šťastie, radosť, pokoj, dôveru a vďaku. Zlými (negatívnymi) emóciami sú hnev, strach, smútok, pocit viny, frustrácia alebo žiarlivosť. Dobré emócie majú pozitívny vplyv na naše telo a naše zdravie. Zlé emócie majú zvyčajne negatívny vplyv na naše telo a môžu viesť k rozvoju ochorení.Pozitívne emócie a zdravie

Keď pociťujeme pozitívne emócie, celé naše telo sa zaplaví ich energiou. Cítime ich v každej bunke nášho tela. Na tieto pocity reaguje naše srdce i zvyšok tela. Pri pociťovaní pozitívnych emócií sa do tela vyplavujú mnohé pozitívne látky, ktoré podporujú zdravie. Ide o rôzne hormóny, neurotransmitery a ďalšie drobné molekuly, ktoré ovplyvňujú všetky dôležité procesy v ľudskom tele (sila imunitného systému, správanie buniek a DNA molekuly, ovplyvnenie všetkých orgánových systémov tela - srdce, trávenie, hormonálny systém...).

Vplyv negatívnych emócií 

Podobne ako pozitívne emócie i negatívne emócie cítime v celom tele. Keď sme smutní, je smutné celé naše telo. Odrazí sa to na držaní nášho tela a na pocitoch vo vnútri nášho tela. Keď sa hneváme, cítime hnev v celom tele. Srdce bije silnejšie a rýchlejšie a zvýši sa nám tlak. Rovnako je to keď sa bojíme alebo závidíme. Prežívanie každej z negatívnych emócií ma priamy efekt na naše telo. V tomto prípade sa do nášho tela tiež vyplavujú rôzne molekuly, ktoré vplývajú na dôležité procesy v našom tele. Patrí k nim predovšetkým adrenalín a kortizol.

Negatívne emócie a rozvoj ochorení

Negatívne emócie, hlavne ak sú pociťované dlhodobo, majú negatívny efekt na naše zdravie. Konštantné vystavovanie sa negatívnym emóciám vplýva na všetky procesy vo vašom tele a na všetky orgánové systémy. Telo, myseľ a duša sú navzájom prepojené. Emócie, ktoré pociťujeme, cíti nie len naše emočné, ale aj fyzické telo a tieto emócie pôsobia až na úroveň buniek a DNA molekuly. Dlhodobé negatívne emócie znižujú imunitný systém a podporujú rozvoj ochorení. Súvisí to najmä s chronickým vyplavovaním adrenalínu a kortizolu do tela.


Môžu pozitívne emócie ''liečiť''?

Môže to znieť bláznivo, no pozitívne emócie dokážu naozaj liečiť. Pri pociťovaní pozitívnych emócií sa do nášho tela vyplavuje kokteil dobrých molekúl, ktoré pozitívne ovplyvňujú všetky bunky, orgánové systémy, DNA molekulu a všetky procesy v našom tele. Medzi tieto molekuly zaraďujeme napríklad serotonín, oxytocín, dopamín a anandamid. Takýchto pozitívnych látok je ale omnoho viac. Rovnako, ak sme v pozitívnych emóciách, náš mozog vysiela mozgové vlny, ktoré pozitívne ovplyvňujú ozdravné procesy v tele a udržiavanie optimálneho zdravia.

Čítajte tiez:

Psychosomatika
Vplyv mozgových vĺn na zdravie