Typy vrások a príčina ich vzniku

03.10.2022

Napriek tomu, že mechanizmus starnutia kože, tváre a vzniku vrások je zložitý a na hlbšie pochopenie tohto procesu je potrebné jeho detailnejšie skúmanie (a zahrnutie vedomostí o starnutí buniek, DNA molekuly, kože, svalov, ciev, tukového tkaniva a kostí), pre zjednodušenie rozlišujeme dva základné typy vrások, ktoré majú svoje primárne príčiny vzniku.

Na základe vedomostí o type vrások a príčinách ich vzniku, vieme vrásky preventívne a terapeuticky ovplyvňovať, tým pádom ich redukovať alebo zabraňovať ich rozvoju.2 základné typy vrások, rozlišované v estetickej a anti-aging medicíne:

Dynamické vrásky

Dynamické vrásky vznikajú pohybom mimických svalov. Je ich vidno priamo pri pohybe mimických svalov (kontrakcii) - napríklad pri zdvihnutí čela, úsmeve alebo zamračení. Akonáhle sa sval opäť zrelaxuje, dostane do svojej pôvodnej polohy a vráska zmizne. Dynamické vrásky nie sú trvalé a robí ich každý človek (dokonca aj malé deti).

Problémom dynamických vrások je, že ak sa nadmerne opakujú, prechádzajú do statických vrások (trvalé vrásky). Z tohto dôvodu tkvie prevencia tvorby statických vrások predovšetkým v redukcii dynamických vrások. Preto sa v estetickej medicíne používa na zastavenie tvorby dynamických vrások botulotoxín (bakteriálny toxín, zabraňujúci kontrakcii mimických svalov).

Statické vrásky

Statické vrásky vznikajú opakovaným formovaním dynamických vrások pri nadmernej mimike. Sú trvalé a zostávajú na tvári aj po relaxácii svalu (návrate do pôvodnej polohy).

Ak chcete zabrániť vzniku statických vrások, je dôležité zastaviť alebo obmedziť svoju mimiku v lokalite, kde sa formuje vráska pri pohybe (dynamické vrásky). Opakovaným pohybom sa dynamické vrásky začínajú meniť na vrásky statické (nie je ich vidno iba pri pohybe svalu, ale aj v pokoji). Postupom času sa v dôsledku nadmernej mimiky statické vrásky prehlbujú.


Mechanizmus vzniku vrások

Mimické svaly sa na rozdiel od kostrových svalov upínajú na kožu (kostrové svaly sa upínajú na kosť). Z tohto dôvodu má aktivita mimických svalov výrazný vplyv na stav a vzhľad kože tváre. Estetickým dôsledkom nadmerného používania mimických svalov je formovanie vrások.

Mimické svaly používate, ak chcete vyjadriť mimiku, rozprávate, jete alebo pijete, ste sústredený na určitú činnosť alebo sa pozeráte určitým smerom. Často sa stáva, že mimické svaly začíname používať nadmerne, nesprávne alebo v čase, kedy to nie je vôbec potrebné. Navyše často zapájame svaly, ktoré majú inú funkciu (napríklad, ak sa chceme pozrieť smerom hore, prestaneme používať očné svaly a namiesto toho použijeme čelový sval).

Pri používaní mimických svalov sa krčí koža, ktorá sa nachádza nad svalom (hlavný mechanizmus vzniku vrások). Ak k tomu dochádza nadmerne (pri nadmernom používaní mimických svalov), postupom času sa dynamické vrásky začnú meniť na vrásky statické.


Ako odstraňuje vrásky botox

Botulotoxín neodstraňuje vzniknuté statické vrásky, ale zabraňuje tvorbe dynamických vrások. Pôsobí preto najmä preventívne. Ak už u človeka vznikli veľmi hlboké, statické vrásky, nie je možné ich odstrániť iba aplikáciu botulotoxínu. Pravidelná aplikácia botoxu zabráni v tomto prípade ich ďalšiemu zhoršovaniu, avšak, ak chcete statické vrásky úplne odstrániť, sú potrebné ďalšie metódy - mikrokvapôčková aplikácia kyseliny hyalurónovej priamo do vrásky (táto metóda je riskantnejšia, finančne nákladnejšia a nemusí vždy docieliť želaný výsledok).

Ak chcete zabrániť vzniku statických vrások aplikáciou botulotoxínu, je potrebné s ním začať skôr (keď ešte nevznikli statické vrásky alebo statické vrásky nie sú príliš hlboké). 


Najčastejšie lokality vzniku vrások

Medzi 3 najčastejšie lokality vzniku statických a dynamických vrások patrí glabella - oblasť medzi obočím (vráska hnevu - vzniká pri zamračení), čelo (horizontálne vrásky, objavujúce sa pri zdvíhaní čela) a vrásky okolo očí (vznikajúce pri úsmeve). Vrásky samozrejme vznikajú aj v iných lokalitách - napríklad kruhové vrásky na krku alebo fajčiarske vrásky okolo úst. 

Vrásky hnevu, vrásky na čele a vrásky okolo očí sú najčastejším dôvodom vyhľadania estetického lekára a aplikácie botulotoxínu. Samotná aplikácia botoxu do týchto lokalít je najčastejšie využívaným zákrokom estetickej medicíny a je potrebné ho pravidelne opakovať.

Ak chcem odstrániť vrásky, musím si pichať botox?

Ak chcete zabrániť tvorbe statických vrások alebo svoje už vzniknuté vrásky zmierniť, nepotrebujete nutne podstupovať aplikáciu botulotoxínu. Aplikácia botulotoxínu je najjednoduchšou metódou, ktorá poskytuje okamžitý účinok a nevyžaduje žiadnu námahu z vašej strany. Negatívom botoxu je, že na to, aby ste si udržali tvár dlhodobo bez vrások, je nutné aplikovať ho roky (často celý život), čo sa môže spájať s rozvojom nežiadúcich účinkov.
 
Alternatívou je relaxácia mimických svalov pravidelnou masážou tváre (vlastnými rukami, qua shou, face-rollerom), vedomá kontrola mimiky a zabraňovanie nadmernej mimike, používanie správnych svalov (napr. používanie očných svalov pri pohľade nahor) a v neposlednom rade zdravá životospráva - zdravá strava plná vitamínov a antioxidantov, dostatočný pitný režim, redukcia stresu, absencia fajčenia a vyhýbanie sa nadmernému príjmu alkoholu. 

Čítajte tiež:

Dobre urobený botox zachová mimiku

Krása vychádza zvnútra
1 ml dermálnej výplne je dosť
Hydratácia pleti