Typy mozgových vĺn

09.09.2021

Poznáme 5 základných mozgových vĺn, ktoré zachytáva moderný prístroj s názvom EEG (elektroencefalogram). Mozgové vlny toho ukazujú o našom mozgu a mentálnom stave viac ako si myslíte. Navyše odrážajú náš emocionálny stav, stupeň vedomia a hladinu stresu. Gamma vlny

Gamma je najvyššia mozgová frekvencia (40 - 100 Hz). Spája sa s vytváraním asociácií a so spracovávaním informácií z odlišných častí mozgu. Mozog, ktorý produkuje veľké množstvo gamma vĺn odráža komplexnú organizáciu svojich neurónov a vysoký stupeň vedomia. Tento typ mozgových vĺn je často pozorovaný u meditujúcich mníchov.

Beta vlny

Ďalšou rýchlou mozgovou vlnou je beta (12 - 40 Hz). Rozlišujú sa vysoké a nízke beta vlny. 

- Vysoké beta vlny

Vysoké beta vlny (15 - 40 Hz) zodpovedajú opičej mysli. Sú typické pre ľudí s úzkosťou, frustráciou a pre ľudí pod stresom. Čím viac je človek v strese, tým produkuje vyššiu amplitúdu beta vĺn. Negatívne emócie ako hnev, strach, vina, hanba, obavy produkujú vysoké množstvo beta vĺn. Vysoké množstvo beta vĺn spôsobuje, že sa vypnú regióny v mozgu, zodpovedné za racionálne uvažovanie, rozhodovanie, pamäť a objektívne hodnotenie situácie. Prúd krvi do prefrontálneho kortexu mozgu (''mysliaci mozog'') sa zníži až o 80%. Mozog nemá dostatok kyslíka a živín a jeho schopnosť myslieť jasne sa vytráca.

- Nízke beta vlny

Nízke beta vlny synchronizujú automatické funkcie nášho tela a nazývajú sa tiež senzorimotorická rytmická frekvencia - SRM (12 - 15 Hz). Sú potrebné na spracovávanie informácií a lineárne myslenie. Využívajú sa pri riešení úloh, skladaní básne alebo počítaní. Nízke beta vlny reprezentujú sústredený mentálny stav.

Alfa vlny

Alfa vlny (8 - 12 Hz) zodpovedajú optimálnemu relaxovanému stavu bdelosti. Alfa vlny spájajú vyššie frekvencie - mysliacu myseľ beta a asociatívnu myseľ gamma s mozgovými vlnami s najnižšou frekvenciou - theta a delta.

Theta vlny

Theta vlny (4 - 8 Hz) sú charakteristické pre ľahký spánok. Keď máme živé sny, naše oči sa rýchlo hýbu a náš mozog je primárne v theta vlnách. Theta vlny sú frekvenciou REM spánku (rapid eye movement). Sú tiež dominantnou frekvenciou ľudí pod hypnózou, v tranze a vysokom kreatívnom stave (flow).

Delta vlny

Najpomalšími mozgovými vlnami sú delta (0 - 4 Hz). Delta sú charakteristické pre hlboký spánok. Mozog ľudí, ktorí pravidelne meditujú a žijú intuitívne má omnoho vyššie zastúpenie delta vĺn ako mozog zvyšok populácie. Keď sme v hlbokom spánku, naše očí sa nehýbu. Delta sú dominantnými mozgovými vlnami NREM spánku (non - rapid eye movement).