Toxicita liečiv

24.10.2022

Lieky sú výdobytkom modernej doby. Len pred pár desaťročiami ľudia túžili, aby výskum v medicíne napredoval a umožnil ľuďom liečiť sa pomocou prípravkov, zvaných lieky. Sú ale lieky skutočne prostriedkami, zabezpečujúcimi liečbu a podporujúcimi zdravie? V určitých prípadoch áno, avšak v mnohých prípadoch robia presný opak a podporujú rozvoj ochorení.

Problémom 21. storočia je najmä to, že lieky sa stali dostupnejšími ako nikdy predtým, je ich nadbytok, farmaceutické firmy extrémne profitujú na predaji liekov a chronické ochorenia sa pomocou liekov neliečia, ale často sa nimi iba potláčajú príznaky a ochorenia sa zhoršujú.Význam liekov

Lieky majú dôležitý význam pre náš život. Keby nebolo liekov, mnohí ľudia by už dávno neboli medzi nami. To platí najmä v prípade akútnych ochorení (napr. zápal pľúc, srdcový infarkt) ale aj chronických ochorení (napr. cukrovka - neliečená vysoká hladina cukru v krvi môže spôsobiť smrť). Má význam užiť liek v čase, keď je to potrebné a nevyhnutné. Cieľom vývoja liekov je predsa záchrana života a podpora zdravia. Avšak, lieky majú aj svoju odvrátenú stránku.

Poškodenie pečene a obličiek

Problémom najmä chronického alebo častého užívania liekov je záťaž na organizmus. Hlavnými orgánmi, zabezpečujúcimi ochranu tela pred toxickými látkami sú pečeň a obličky. Aj keď je liek liekom a lieči ochorenie, je z veľkej časti toxickým pre vaše telo. Vaše telo ho musí detoxifikovať v pečeni a následne vylúčiť z tela vo forme moču. Mnohé lieky z tohto dôvodu predstavujú vysokú záťaž na pečeň a obličky a samozrejme aj na ďalšie systémy tela.

Nežiadúce príznaky

Keďže lieky sú farmaceutické prípravky, vyrábané z chemických látok v laboratóriách, nejde o látky, prirodzené vášmu telu. Účinné látky v liekoch a ďalšie chemické zložky, ktoré robia liek liekom, nie sú identické účinným látkam, ktoré tvorí vaše telo alebo látkam, ktoré prijímate v podobe fytochemikálií. Z tohto dôvodu vyvoláva každý liek celú škálu nežiadúcich účinkov, ktoré sa môžu prejaviť akútne (hneď na začiatku užívania) alebo v priebehu niekoľkých rokov.

Problémom je, že s odstupom času nevieme odhaliť, čo spôsobilo vznik zdravotných problémov a keďže od užívania lieku prešiel určitý čas, zvyčajne si nespájame rozvoj ochorenia s predchádzajúcim krátkodobým alebo dlhodobým užívaním liekov. Rovnako je to aj v prípade chronického užívania liekov, kedy pacient nevie zistiť či ide o nový príznak, vychádzajúci z jeho primárneho ochorenia alebo sa tento príznak alebo nové ochorenie rozvinuli v dôsledku užívania daného lieku alebo kombinácie viacerých liekov. Potláčanie príznakov ochorenia

Väčšina známych liekov ochorenia nelieči, ale iba potláča príznaky ochorenia. Či už ide o liek na bolesť hlavy a horúčku alebo o liek na chronické ochorenie, oba tieto lieky pôsobia tak, že zabraňujú prejaveniu príznakov daného ochorenia. To ale neznamená, že vás liečia. Liečiť znamená pôsobiť na primárnu príčinu ochorenia, odstrániť ju a dosiahnuť úplné vyliečenie. To sa zvyčajne nestáva, hlavne pokiaľ ide o chronické ochorenia, pretrvávajúce celý život.


Chýbanie úplného vyliečenia a postupné zhoršovanie zdravotného stavu


Chronické užívanie liekov takmer nikdy nevedie k skutočnému a úplnému vyliečeniu ochorenia. Slúži iba na zabránenie prejavovania príznakov daného ochorenia. A čo je horšie, tým, že sa ochorenie skutočne nelieči a iba sa chronicky potláčajú príznaky, ochorenie v tele pretrváva a postupom času sa zhoršuje, objavujú sa nové príznaky a nové diagnózy.

Napríklad liek na cukrovku - Metformín, znižuje hladinu cukru v krvi, čím potlačuje prejav ochorenia, ale zároveň podporuje rozvrat vnútorného prostredia tela, pretože spôsobuje acidózu (prekyslenie organizmu), ktorá sa spája s rozvojom ďalších ochorení a prehlbovaním primárneho ochorenia. Preto diabetik týmto spôsobom svoje ochorenie nikdy nevylieči, iba zabraňuje predčasnej smrti a predlžuje si život o pár rokov. Tento život, ale nie je kvalitný, pretože jeho zdravotný stav sa zhoršuje a postupne sa pridávajú nové zdravotné problémy. Ochorenie týmto spôsobom nevylieči, iba si predĺži život v chorobe a nie v plnom zdraví.

Čítajte tiež:

Funkčná medicína a liečba príčiny

Je možné vysadiť lieky na  tlak?
Je cukrovka liečiteľná?


Konzulzácia funkčnej medicíny