Teloméry - čo spôsobuje starnutie?

07.02.2021

Zamysleli ste sa nad tým, prečo starnete a či je tento dej možné zvrátiť? Existujú vedci, ktorý sa domnievajú, že starnutie nie je prirodzený stav organizmu, ale choroba, ktorá vedie k postupnej degradácii tela a vzniku sprievodných ochorení, vedúcich k smrti.

V tomto smere boli vykonané viaceré štúdie, ktoré sú popísané napríklad v knihe od Elissy Epel, PhD. a Elizabeth Blackburn, PhD s názvom The Telomere Effect a v knihe LifeSpan od Davida Sinclaira, PhD. Na túto tému nájdete od nich i videá na Youtube.Teloméry

Teloméry sú koncové časti chromozómov, ktoré chránia DNA uloženú vo vnútri chromozómu. Zistilo sa, že človek, ktorý starne, má svoje teloméry kratšie ako zdravý človek. Pri narodení človeka sú teloméry dlhé a postupom veku sa postupne skracujú. Tým sa potvrdilo, že teloméry zohrávajú významnú rolu v procese starnutia.

Ak sa teloméry skrátia na kritickú veľkosť, dochádza k poškodeniu DNA, pretože teloméry ju viac nechránia, čo má za následok starnutie a rozvoj ochorení.

Čo spôsobuje skracovanie telomér?

Skracovanie telomér nesúvisí priamo s vekom. To znamená, že mu nie je priamo úmerné. Nevyvolávajú ho žiadne biologické hodiny, dokonca ani genetické faktory.

Výskumom sa zistilo, že dĺžku telomér zásadne určujú ovplyvniteľné faktory ako strava, stres, fyzická aktivita, znečistenie ovzdušia, emócie a ďalšie. Ľudia, ktorí sa zdravo stravujú, pravidelne cvičia, nevystavujú sa stresu, žijú v málo znečistenom ovzduší a pociťujú predovšetkým pozitívne emócie, majú dlhšie teloméry a starnú pomalšie.

To znamená, že každý jeden z nás dokáže dĺžku svojich telomér a rýchlosť svojho starnutia vedome ovplyvniť svojimi voľbami. Dĺžka nášho života je teda z veľkej miery v našich rukách.

Dá sa starnutie zastaviť alebo dokonca zvrátiť?

Aj keď skracovanie telomér spomalíme, raz sa nám tak či tak minú a my zostarneme. Nie je tomu úplne tak. Naše telo totiž obsahuje enzým telomerázu. Tento enzým je schopný stratené časti telomér doplniť a opäť ich predĺžiť. Vďaka jeho účinku opäť ´´mladneme´´.

A čo ovplyvňuje hladinu tohto enzýmu? Znovu spomínané faktory ako strava, fyzická aktivita, stres, myslenie, emócie, znečistenie ovzdušia a medziľudské vzťahy. Ľudia, ktorí sa zdravo stravujú, pravidelne cvičia, vyhýbajú sa stresu, myslia pozitívne, majú dobré medziľudské vzťahy a žijú v zdravom prostredí majú vyššiu aktivitu telomerázy. Tým pádom majú dlhšie teloméry, žijú dlhšie a vyzerajú mladšie. Vaše starnutie je teda z veľkej miery vo vašich rukách.