Techniky na zvládanie stresu

28.02.2022

Dlhodobý a krátkodobý stres v akejkoľvek forme je škodlivý pre psychické i telesné zdravie. Ako zvládať stres? V tomto článku si popíšeme základné techniky na zvládnutie stresu.

Ako prvé, je ale potrebné uvedomiť si, že nad hladinou vášho stresu máte kontrolu vy. Jedine vy viete dovoliť, aby vás určitá situácia z vonkajšieho sveta dostala do stavu stresu. Vďaka tomuto uvedomeniu dokážete stresu a jeho negatívnym vplyvom úspešne odolávať.Sústredenie na prítomný okamih

Prítomný okamih je to jediné, čo existuje. V skutočnosti neexistuje žiadna minulosť ani budúcnosť. To, čo môžete prežívať, je vždy iba prítomný moment. Stres vychádza výlučne z minulosti (z niečoho, čo sa stalo) alebo z budúcnosti (z niečoho, čo sa ''môže'' stať). Ak sa plne sústredíme na prítomný okamih, uvedomíme si, že nám v tomto momente nič nehrozí.

Vypnutie prúdu myšlienok

Ak myseľ rozvíri prúd negatívnych myšlienok, vie byť deštruktívna. Negatívne myšlienky spôsobujú vznik negatívnych emócií a prehlbujú stres. Ak sa chcete zbaviť stresu, je dôležité naučiť sa vypnúť prúd negatívnych myšlienok a kompletne vyprázdniť svoju myseľ alebo sa zamerať na niečo pozitívne. V tomto smere je veľmi nápomocná meditácia.

Pomalé a prehĺbené dýchanie

Spomalenie dychu má vplyv na telo i myseľ. Pri zvýšenej aktivite sympatikového nervového systému (aktivuje sa v stave stresu) je dýchanie rýchle a plytké. Dýchanie ale dokážeme vedome ovládať. Ak svoje dýchanie spomalíme a prehĺbime, pôsobíte opačne - aktivujeme parasympatikový nervový systém, ktorý je aktívny v pokoji, čo sa prejaví odstránením stresu.

Pohyb a cvičenie

Pohyb a cvičenie sú rovnako prospešné pre naše telo i myseľ. Pri pohybe si vyčistíte myseľ rovnako ako pri meditácii. Navyše vaše telo zaplavujete endorfínmi, čím sa ešte viac prehĺbi pozitívny účinok cvičenia. Ak vás trápi zvýšená hladina stresu, vhodná je najmä joga.

Kultivovanie pozitívnych emócií

Čo najúčinnejšie odstráni stres? Kultivácia pozitívnych emócií. Sústreďte sa na vaše telo. Ak cítite nadmerný stres, precíťte tento pocit a následne sa ho snažte rozplynúť a nahradiť pozitívnym pocitom šťastia, radosti a lásky. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak sa naučíte pozitívne emócie kultivovať automaticky a stanú sa prirodzenou súčasťou vašej osobnosti.