Sympatikový a parasympatikový nervový systém

14.03.2022

Sympatikový a parasympatikový nervový systém predstavujú autonómny nervový systém ľudského tela. Autonómny nervový systém je nezávislý na centrálnom nervovom systéme (tvorenom mozgom a miechou), pracuje reflexívne a nie je ovládaný našou vôľou. 

Činnosť autonómneho nervového systému ovplyvňuje základné životné funkcie, spojené s prijímaním potravy, cirkuláciou, metabolizmom a funkciami spojenými s udržaním života.

Funkcia 

Funkciou autonómneho nervového systému je regulácia vnútorného prostredia organizmu, zabezpečovanie správneho fungovania a činnosti vnútorných orgánov. Je extrémne dôležitý pre náš život a naše zdravie. Zabezpečuje homeostázu (vnútornú rovnováhu nášho tela). Ovplyvňuje trávenie, činnosť srdca, dýchanie, imunitný systém a ďalšie systémy tela.Regulácia autonómneho nervového systému

Autonómny nervový systém je extrémne dôležitý pre náš celkový život. Určuje našu náladu, správanie, hladinu pokoja alebo stresu, naše zdravie alebo chorobu. Autonómny nervový systém je síce autonómny a pracuje nezávisle od centrálneho nervového systému, no jeho činnosť dokážeme vedome aktivovať alebo potlačovať našou mysľou, emóciami a správaním (ak sme v pokoji, dominuje parasympatikus; ak sme v strese, aktivuje sa sympatikus).

Antagonizus autonómneho nervového systému

Sympatikový a parasympatikový nervový systém sú dve zložky autonómneho nervového systému. Pracujú antagonisticky - protichodne. Ak sa aktivuje sympatikový nervový systém, je potlačený parasympatikový nervový systém. Získa prevahu a preberá riadenie vášho tela. Ak sa naopak aktivuje parasympatikový nervový systém, potlačí sa aktivita sympatiku.

Naše telo sa vždy nachádza buď v stave parasympatiku alebo sympatiku. Ak chceme byť zdraví, prevažovať by mal stav parasympatiku, v ktorom by sme mali byť 90 - 95% času. Ak dlhodobo prevažuje aktivita sympatiku, predstavuje to problém pre naše celkové zdravie.

Parasympatikový nervový systém

Parasympatikový nervový systém je aktívny v čase fyzickej a psychickej pohody. Za normálnych okolností by mal prevažovať (90 - 95%) a mali by sme sa vedome snažiť byť čo najviac v strave parasympatiku. Aktivuje sa, keď sme kľudní, pokojní a nič nám nehrozí. Stav aktivity parasympatiku sa popisuje aj ako '' rest and digest '' - '' odpočinok a trávenie ''.

Parasympatikový nervový systém zužuje zreničky, stimuluje sekréciu slín, spomaľuje srdcový tep, kontrahuje dýchacie cesty, stimuluje aktivitu žalúdka a čreva, znižuje vylučovanie cukru do krvi, stimuluje a kontrahuje močový mechúr, podporuje erekciu a sexuálne vzrušenie.

Sympatikový nervový systém

Sympatikový nervový systém sa aktivuje, ak má vaše telo pocit, že vám niečo hrozí. Evolučne vás mal sympatikový nervový systém chrániť pred predátormi a umožniť vám rýchlo utiecť alebo sa brániť. Aktivácia sympatikového nervového systému vo vašom tele vyvoláva reakciu '' útek alebo boj '' - '' fight or flight ''. Sympatikus by mal byť aktívny najviac 5 - 10 % času.

Sympatikový nervový systém rozširuje zreničky, potlačuje sekréciu slín, zrýchľuje srdcový tep, rozširuje dýchacie cesty, potlačuje aktivitu žalúdka a čreva, zvyšuje vylučovanie cukru do krvi, potlačuje a uvoľňuje močový mechúr, podporuje ejakuláciu a kontrakciu pošvy. Mimo toho stimuluje stresové hormóny - adrenalín a noradrenalín, ktoré vyvolávajú ďalšie reakcie. 

Riziká prevahy sympatikového nervového systému

Mnoho ľudí žije v prevahe aktivity sympatikového nervového systému aj napriek tomu, že zvyčajne nemáme reálne hrozby, ktoré nás ohrozujú na živote. Našimi hrozbami sú stres, práca, peniaze, vzťahy a ďalšie životné okolnosti. Prevaha aktivity sympatikového nervového systému navyše spôsobuje ďalší stres a ovplyvňuje našu náladu, myslenie, správanie a stav zdravia alebo choroby (ide o začarovaný kruh - aktivuje sa stresom a spôsobuje ďalší stres).

Chronická prevaha aktivity sympatikového nervového systému predstavuje veľký problém. Je hlavným rizikovým faktorom rozvoja všetkých známych ochorení. Z tohto dôvodu je dôležité snažiť sa udržiavať v prevahe aktivity parasympatikového nervového systému (stav pokoja).