Štíhla obezita

18.03.2021

Väčšina z nás si spája obezitu s ľuďmi, ktorí sú na pohľad veľkí a majú nadmernú hmotnosť. Nie vždy je tomu tak. Mnoho ľudí má takzvanú ‘’štíhlu obezitu’’, ktorá prebieha nepozorovane. Práve z tohto dôvodu je štíhla obezita často dokonca nebezpečnejšia ako klasická obezita.

Človek so štíhlou obezitou verí, že má ideálnu váhu a rovnako tomu verí aj jeho okolie. Často počúva, že je chudý, vyzerá dobre a ako to robí, že nepriberie. Pravdou ale je, že má rovnaký problém ako človek trpiaci klasickou obezitou, ktorú môžeme vidieť hneď na prvý pohľad.Ako zistiť či máte štíhlu obezitu? Zloženie tela človeka so štíhlou obezitou nie je ideálne. Odborným vyšetrením sa zistí, že má nadmerné množstvo telesného tuku a nedostatočné množstvo svalovej hmoty a ďalších dôležitých látok (minerály, telesná voda). Tento problém pomáha odhaliť najmä vyšetrenie In Body, ktoré dokáže zmerať nie len telesnú hmotnosť a BMI, ale aj konkrétne množstvo a pomer jednotlivých zložiek, z ktorých sa skladá telo.

Človek so štíhlou obezitou typicky vyzerá dobre, no obyčajne sa stravuje nezdravo alebo v strave nemá ideálny pomer živín, pričom chýbajú najmä bielkoviny, necvičí vôbec alebo necvičí správne a neposilňuje svalstvo. Tým pádom sa u neho nebuduje svalová hmota. Problémom je, že keďže vyzerá na pohľad dobre a nevidí viditeľné známky svojho problému, so svojím telom a nezdravým životným štýlom nič nerobí a naďalej žije nezdravo.

A to je veľký problém, ktorý vyúsťuje do rozvoja ochorení. Rizikovým faktorom rozvoja ochorení totiž nie je iba klasická obezita. Rovnakým rizikovým faktorom a často i horším je i štíhla obezita, ktoré môže mať za následok rozvoj širokej škály ochorení. Dôvodom je nezdravé zloženie tela, ktoré je samo o sebe úrodnou pôdou pre rozvoj ochorení.

Štíhla obezita sa spája s rozvojom kardiovaskulárnych ochorení, autoimunitných ochorení, porúch imunity a celkového oslabenia imunitného systému organizmu, ochorení tráviaceho a dýchacieho systému, gynekologických ochorení, onkologických ochorení a mnohých ďalších.


Ak ste u seba alebo u niekoho zo svojich blízkych odhalili štíhlu obezitu, je dôležité začať s ňou niečo robiť hneď teraz. Je nevyhnutné zmeniť celkový životný štýl, so zameraním na zníženie množstva telesného tuku a podporu budovania svalovej hmoty. 

To zahŕňa zdravé stravovanie, obsahujúce primerané množstvo všetkých telu nevyhnutných makroživín (cukrov, tukov a bielkovín), vlákniny a mikroživín (vitamíny, minerály), s väčším dôrazom na bielkoviny. Vylúčiť všetky nezdravé potraviny (sladkosti, nezdravé tuky) a začať pravidelne cvičiť (aeróbne cvičenie - beh, bicyklovanie a anaeróbne cvičenie - posilňovanie). 

Obdobne ako zvýšený príjem bielkovín, by malo byť prioritou v cvičení posilňovanie, aby sa prijaté bielkoviny mohli do tela zabudovať a vybudovať svalovú hmotu, ktorá telu chýba. Rovnako je dôležité obmedziť potraviny, ktoré podporujú budovanie tukov - nezdravé tuky a cukry (cukry sa metabolizmom premieňajú na tuky a ukladajú sa do zásoby).