Starnutie kostí tváre

05.07.2021

Mnoho ľudí si mylne myslí, že starnutie tváre má vo veľkej miere za príčinu starnutie kože. Koža ale tvorí iba jeden článok z celkového starnutia tváre. Vznik vrások a ovísanie pleti nie sú spôsobené iba starnutím kože, ale rovnako aj zmenami tuku tváre a zmenami na kostiach. 

Tvárové kosti sú nosnou kostrou tváre. Pokiaľ dochádza k zmenám na kostiach, mení sa celkový vzhľad tváre, jej krása a odraz veku. Kosti tváre podliehajú starnutiu rovnako ako kosti zvyšku tela. Vekom dochádza k rozvoju osteoporózy, kosti rednú a kostné tkanivo tváre ubúda.Kosti mladého človeka tvoria stabilnú podporu všetkým tkanivám tváre. Ak ale nastane osteoporóza kostí, kostné tkanivo tváre ubúda a remodeluje sa celá tvár. Ubúdanie kostného tkaniva zvyšuje redistribúciu tvárového tuku, ktorý padá smerom nadol, ochabovanie kože a celkový pokles tvárových štruktúr. Deje sa to preto, že celkový objem kostí ubudol, takže koža a tuk sú nadmerné, nemá ich čo držať, tak vplyvom gravitácie padajú smerom nadol.

Starnutie kostí tváre prebieha na všetkých kostiach tváre. Ubúda kostné tkanivo sánky a čeľuste, rozširujú sa otvory pre očné bulby, klesá objem kostí čela a spánkov. Výrazný vplyv na starnutie kostí tváre má i extrakcia zubov. Už vytrhnutie 2 zubov má veľký dopad na starnutie tváre. Je preto dôležité okamžite stratené zuby nahradiť, aby nedošlo k prestavbe kostí lebky.


Ako sa zmenám na kostiach vyhnúť?


Zmeny na kostiach je ťažšie ovplyvniť ako zmeny na koži. Kosť je v hĺbke a môžeme ju ovplyvniť faktormi ako strava a životný štýl. Dôležité je zamerať sa na dostatok vápnika a fosforu v strave a na dostatočný príjem vitamínu D, ktoré sú dôležité pre zdravie kostí a na prevenciu osteoporózy. Ďalším faktorom je starostlivosť o zuby a zabránenie úbytku kosti v dôsledku parodontitídy a parodontózy pravidelným umývaním zubov a dentálnou hygienou. 

Významným článkom je i umiestnenie jazyka. Jazyk je silný sval tváre. Jeho správny postoj pomôže udržať kosti tváre v správnom postavení, pretože im robí silnú podporu. Správny postoj jazyka v pokoji je na hornom podnebí v ústach. Jazyk by mal na horné podnebie priliehať celou svojou dĺžkou. V tomto postavení podporuje správny postoj sánky a čeľuste.

Osteoporóza je častejšia u žien v dôsledku úbytku estrogénov po menopauze. V tomto prípade môže pomôcť náhrada estrogénov, no tu treba zvážiť ich benefity a riziká.