Riziká detskej obezity

02.08.2021

Detská obezita je smutným javom, ktorý je v našej spoločnosti čím ďalej, tým častejší. Deti majú stále menej a menej pohybu, zvyčajne trávia čas na mobile alebo tablete a všetko toto sa znásobí, ak im dospelí podávajú nezdravú stravu a nadmerné množstvo jedla.

Detská obezita je vysoko riziková a predstavuje nebezpečenstvo rozvoja mnohých ochorení už v detstve a rovnako aj v neskoršom dospelom veku. Detská obezita je rizikovým faktorom srdcovo - cievnych ochorení, cukrovky, onkologických ochorení a mnohých ďalších.Zvyšovanie počtu tukových buniek


Detská obezita má svoje špecifiká. Jedným z hlavných rozdielov detskej obezity a obezity v dospelosti je formovanie a kumulovanie tukového tkaniva. Ak príjem energie dieťaťa prevyšuje jej výdaj, formuje sa tukové tkanivo. Tukové tkanivo u detí sa formuje zvyšovaním počtu tukových buniek. Čím viac dieťa priberie, tým si vytvorí väčšie množstvo tukových buniek.

To sa zásadne odlišuje od formovania tukového tkaniva v dospelosti. Dieťa si prevedie do dospelosti také množstvo tukových buniek, aké získalo v detstve a pokiaľ v dospelosti priberie, počet tukových buniek a nezvyšuje. V tomto prípade už existujúce tukové bunky iba zväčšia svoje objem. Preto je detská obezita rizikovejšia a predurčuje obezitu v dospelosti.


Formovanie tuku v dospelosti


Ak ste boli ako dieťa štíhli, je pravdepodobnejšie, že si svoju štíhlu postavu udržíte alebo priberiete v menšej miere ako ľudia, ktorí boli v detstve obézni. Množstvo vašich tukových buniek je nižšie a už sa kvantitatívne nezvyšuje. Ak priberiete, vaše tukové bunky iba zväčšia svoj objem. Rovnako to funguje i ak ste boli obézni, no ak je množstvo tukových buniek už vysoké a toto veľké množstvo tukových buniek zväčší svoj objem, obezita je podstatne horšia.

Detská obezita preto spôsobuje problémy nie len v detstve, ale i v dospelosti. Ľudia, ktorí boli v detstve obézni majú väčší problém schudnúť, pretože počet ich tukových buniek je vysoký a rovnako ako pri priberaní i v tomto prípade tukové bunky iba znižujú svoj celkový objem.


Je dôležité dbať na to, aby sa vaše dieťa správne a zdravo stravovalo, malo dostatok pravidelného pohybu a vyhlo sa rozvoju detskej obezity.