Psychosomatika

21.10.2021

Je možné, že ochorenia pochádzajú z našej mysle a z našej psychiky? Je možné, že naše emócie a správanie ovplyvňujú to, ako sme zdraví alebo naopak chorí? Psychosomatika vysvetľuje prepojenie medzi telom a dušou (lat. psyché = duša, soma = telo, telesný).

Naša psychika je spojená s naším telom a to spôsobuje, že vplýva na naše zdravie. Každé ochorenie, ktoré poznáme, má určitú psychosomatickú príčinu, ktorú môžeme napraviť a  pomôcť tak k vyliečeniu tela. V rámci psychosomatiky je ochorenie prejavom nespokojnosti duše a ukazuje nám, že je potrebné, aby sme v našom živote niečo zmenili a napravili. Prepojenie tela a mysle

Telo je od počatia spojené s mysľou. Prepojenie tela a mysle spôsobuje, že sa tieto dve zložky osobnosti neustále vzájomne ovplyvňujú. Stav tela vplýva na stav mysle a stav mysle spätne vplýva na stav tela. Z tohto dôvodu je viac ako pravdepodobné, že nezdravá myseľ, plná negatívnych myšlienok a negatívnych postojov, má za následok vznik chorého tela.

Vplyv emócií na zdravie

Tak ako na telo vplýva myseľ, vplývajú naň i emócie. Pozitívne emócie ako láska, šťastie a radosť nabíjajú telo zdravím. Spôsobujú vyplavovanie hormónov šťastia a neurotransmiterov - serotonínu, oxytocínu, dopamínu a anandamidu, ktoré majú priamy vplyv na ľudské telo. Negatívne emócie ako hnev, strach a smútok spôsobujú naopak vyplavovanie negatívnych hormónov a neurotransmiterov - adrenalínu a kortizolu. Tieto hormóny spúšťajú v tele reakcie typu útek a boj a negatívne ovplyvňujú všetky bunky, tkanivá a orgánové systémy tela.

Reakcie v ľudskom tele

Ak máte negatívne myšlienky a hneváte sa, bojíte alebo znepokojujete, tieto myšlienky a emócie priamo vyvolávajú reakcie v celom vašom tele ovplyvnením hormónov, neurotransmiterov, imunitného systému a samotných buniek, tkanív a orgánov. Negatívna myšlienka vyvolá hnev, strach alebo smútok, čo má za následok vyplavenie adrenalínu a kortizolu. Vyplavenie adrenalínu a kortizolu následne ovplyvní všetky systémy (kardiovaskulárny, dýchací, imunitný, nervový, pohlavný ...), bunky a gény vášho tela.

V stave hnevu sa rozpumpuje krv do vášho tela, zvýši sa vám tlak, srdce bije rýchlejšie a silnejšie, dýchanie je plytké, zrýchlené a prehĺbené, svaly sa aktivujú, žalúdok a črevo sa stiahne, trávenie sa spomalí až zastaví, zavalí vás teplo a vaše sexuálne funkcie sa utlmia. V stave šťastia a pokoja sa váš pulz spomalí, srdce bije pomaly a pokojne, dýchanie je hlboké a kľudné, naštartuje sa trávenie, termoregulácia je stabilná a aktivujú sa vaše sexuálne funkcie.Čo spôsobia chronické negatívne myšlienky a emócie?

Chronické vystavovanie vášho tela negatívnym myšlienkam a emóciám môže mať devastujúci vplyv na vaše zdravie. Ak ste chronicky v negatívnom nastavení mysle a konštantne ste v negatívnych emóciách, vaše telo je neustále vystavované negatívnym molekulám (adrenalín, kortizol), ktoré sa vyplavujú do vášho tela ako následok tohto negatívneho myslenia a pociťovania negatívnych emócií . To má za následok chronické oslabenie imunitného systému a vysokú náchylnosť na rozvoj rôznych ochorení (od nádchy až po ochorenie srdca a rakovinu).

Ak sa chcete týmto negatívnym následkom vyhnúť, je dôležité začať si všímať vaše myšlienky a emócie, ktoré pravidelne pociťujete. Ak u seba odpozorujete veľké množstvo negatívnych myšlienok a emócií, je dôležité, aby ste ich nahradili pozitívnymi a dlhodobo sa v nich udržali.

Vplyv pozitívnych myšlienok a emócií na zdravie


Pozitívne myšlienky a emócie majú presne opačný vplyv na vaše zdravie a skutočne vás dokážu liečiť. Akonáhle je vaše telo v pozitívnych myšlienkach a emóciách a dlhodobo si ich udržuje, má to ohromný pozitívny benefit pre vaše gény, bunky, tkanivá a orgány. Váš imunitný systém sa posilňuje a vaše telo sa udržuje v zdraví, lieči sa a zvyšuje svoje zdravie. V pozitívnych emóciách vaše telo vyplavuje serotonín, oxytocín, dopamín a anandamid. Kortizol a adrenalín sú na minime, vaša imunita je silná a vaše telo je zdravé, v pokoji a v harmónii.

Znamená to, že musím byť iba pozitívny/a?

Určite nie. Potláčanie negatívnych emócií - hnevu, smútku a strachu nikomu neprospieva a určite by to nepomohlo ani vášmu zdraviu. Je veľmi dôležité a zdravé prežívať z času na čas i negatívne myšlienky a emócie a nepotlačovať ich. Dôležité je vystaviť sa im, plne ich prežiť,  spracovať a následne pustiť. Podstatou je, aby ste boli počas väčšiny vášho života v pozitívnom naladení a netrávili väčšinu času v negatívnych myšlienkach a emóciách.Zdravý podcast - 31. Psychosomatika