Psychológia myšlienky

12.04.2021

Myšlienka je ako vírus. Počuli ste už o tomto prirovnaní? Tím, čo videli film ‘’Inception’’ alebo ‘'Počiatok’’ môže byť táto idea známa. Myšlienka má naozaj veľkú silu a môže tvoriť nádherné veci alebo naopak ničiť. Dobre zasiata myšlienka môže mať vplyv na celý zvyšok vášho života - na vaše telesné zdravie, medziľudské vzťahy, psychiku, osobný a pracovný úspech.

Od myšlienky sa totiž všetko odvíja. Ako povedal René Descartes : ‘’ Cogito, ergo sum’’ - ‘’Myslím, teda som’’. Na počiatku všetkého bola myšlienka. A mnohí veria, že práve myšlienkou sa všetko započalo a práve myšlienka má za následok zrodenie sveta ako ho poznáme.Myslenie nás robí ľuďmi a oddeľuje nás od iných živočíšnych druhov (aspoň my ľudia si to myslíme). Myšlienka je skvelým nástrojom, ktorým disponujeme, ale rovnako môže byť aj silnou zbraňou. A ja verím tomu, že myšlienka je naozaj najsilnejšou zbraňou, od ktorej sa všetko odvíja. Všetko, čo na svete je, sa vždy najskôr zrodilo v jednoduchej myšlienke.

Ak vám niekto vsugeruje myšlienku, že na svete je veľká hrozba a vy tejto hrozbe uveríte, začnete ju vo vašej mysli rozvíjať, čím túto myšlienku prehlbujete a posilňujete. Zároveň zvyšujete váš strach, na čo reaguje vaše telo a môžete si týmto spôsobom veľmi uškodiť. A to nie len čo sa týka psychiky, ale rovnako aj telesného zdravia, hlavne, ak túto myšlienku podporujete dlhodobo. V tomto prirovnaní možno naozaj povedať, že myšlienka je ako vírus.

Myšlienka ale môže byť aj dobrá a prospešná. Ak si pomyslíte dobrú myšlienku a začnete túto myšlienku rozvíjať a podporovať, toto zasiate semienko postupne vyrastie a môže vyústiť do niečoho ohromného, Vďaka silnej pozitívnej myšlienke a viere, môžete doslova zmeniť váš život alebo životy iných ľudí, uzdraviť sa, zmeniť svet, zostrojiť skvelý vynález a podobne.

Uvedomme si silu našich myšlienok a buďme obozretní, aké myšlienky podporujeme. Či už ide o naše vlastné myšlienky alebo myšlienky, ktoré nám vsugeruje niekto iný, vždy si dobre premyslime či chceme tieto myšlienky podporovať a dovoliť im v nás rásť a prosperovať.