Prevencia bolesti chrbta

20.09.2021

Bolesť chrbta je veľmi častým problémom a týka sa nie len starších, ale aj mladých ľudí. Ako sa vyhnúť bolesti chrbta a udržať si zdravie svojej chrbtice a pohybového systému?

Počas mojej práce v Slovenských liečebných kúpeľoch v Piešťanoch tvorili väčšinu mojich pacientov ľudia s problémami chrbtice. Zistila som, že bolo takmer pravidlom, že každého jedného človeka, ktorý ma navštívil bolela chrbtica. A výnimkou neboli ani mladí ľudia.Zdravá chrbtica

Chrbtica je tvorená z 33 až 34 stavcov a delí sa na krčnú, hrudnú, driekovú, krížovú chrbticu a kostrč. Zdravá chrbtica je vo svojom fyziologickom zakrivení - krčná lordóza, hrudná kyfóza, drieková lordóza a krížová kyfóza (vysunutie smerom dopredu a dozadu). Stavce majú vo svojom strede otvor pre miechu a po bokoch otvory pre miechové nervy. Stredom chrbtice prebieha miecha a cez otvory stavcov vystupujú nervy inervujúce svaly a ďalšie tkanivá. 

Za normálnych okolností je chrbtica vo svojom fyziologickom postavení, stavce neutlačujú miechu ani vývody miechových nervov a podporujú ju zdravé a silné chrbtové svaly. 

Bolesť chrbta

Bolesť chrbta vzniká, ak sa chrbtica dostane do nesprávneho zakrivenia (vznikne napríklad drieková alebo krčná hyperlordóza), nastane útlak miechových nervov alebo chrbticu dostatočne nepodporujú chrbtové svaly, nadmerne sa namáha a časom poškodzuje. Vplyv na bolesť chrbta má nedostatočné cvičenie, predovšetkým posilňovanie svalov chrbta a nesprávny postoj (hlava padá smerom dole, plecia smerujú nadol a dopredu, brušné svaly sú povolené, panva je predsunutá dopredu). Ak nastal útlak nervov v krčnej, driekovej alebo krížovej chrbtici, môžete okrem bolesti chrbta pociťovať aj bolesť a mravčenie rúk a nôh.

Prevencia bolesti chrbta

Základom prevencie bolesti chrbta je správny postoj tela, ktorý dodržiavate v stoji, v sede a pri chôdzi. Pri správnom postoji v stoji a pri chôdzi smeruje brada nahor, plecia vzad a nadol, chrbticu udržujete vzpriamenú, panva je podsadená a zapájate brušné svaly. Zapájaním brušných svalov pri správnom postoji a chôdzi odľahčujete chrbtici a rozkladáte námahu na udržanie tela vo vzpriamenej polohe medzi brušné svaly, chrbticu a chrbtové svaly. Zároveň týmto spôsobom prirodzene posilňujete brušné svaly bez nutnosti cvičenia. Mimo správneho postoja je na prevenciu bolesti chrbta dôležité pravidelné cvičenie (joga, posilňovanie).