Pravá a ľavá mozgová hemisféra

21.06.2022

Mozog je riadiacim centrom tela. Skladá sa z dvoch mozgových hemisfér, ktoré sú spoločne prepojené. Každá z mozgových hemisfér má svoju špecifickú úlohu a pomáha vám uskutočňovať dôležité činnosti. Ľavá mozgová hemisféra je racionálna, pravá je intuitívna.

Mozgová hemisféra, ktorá prevláda, určuje u človeka jeho správanie, vlastnosti, dosahovanie cieľov a dokonca i vzťahy. Za ideálnych okolností by mala byť činnosť oboch mozgových hemisfér vyrovnaná. Mali by pracovať spoločne v pomere 50 : 50. Za takýchto podmienok dosahujeme najlepšie výsledky - racionalita pracuje spoločne s kreativitou (mozgové hemisféry sú v jednote). U väčšiny ľudí však prevažuje činnosť jednej z mozgových hemisfér.Každá z mozgových hemisfér úplne odlišným spôsobom spracováva informácie, vykonáva rozhodnutia, rieši problémy a následne spôsobuje odlišné výsledky vo vašom živote. 

Ľavá mozgová hemisféra

Ľavá mozgová hemisféra je racionálna a analytická. Jej doménou je jazyk, komunikácia a spracovávanie informácií krok za krokom. Je lineárna a orientovaná na čas. U väčšiny ľudí v nadmernej miere prevažuje činnosť ľavej '' racionálnej '' mozgovej hemisféry. Príčinou je pravdepodobne vzdelávací systém, ktorý nás učí riešiť problémy racionálne a logicky.

Ľudia s dominantnou ľavou mozgovou hemisférou premýšľajú logicky a najlepšie sa učia prostredníctvom sluchu. Na úkor rozumu strácajú spojenie so svojou kreativitou a intuíciou.

 

Pravá mozgová hemisféra

Pravá mozgová hemisféra je intuitívna a kreatívna. Problémy rieši intuitívne a kreatívne. Je hemisférou kreativity, emócií a predstavivosti. Je určená aj na vnímanie priestoru a komplexné spracovávanie informácií. Vidí obraz ako celok a jej pohľad je holistický. Je nositeľkou umeleckých schopností, vníma iba priestor a nie čas, pracuje s obrazmi, farbami, symbolmi a je schopná neobmedzeného vnímania. Spája nás s naším srdcom.

Ľudia s dominantnou pravou mozgovou hemisférou myslia intuitívne a najlepšie sa učia cez videnie a cítenie. Pri nadmernej prevahe sa stráca racionalita a logické uvažovanie. Zdravý podcast - 37. Vplyv mozgových vĺn na zdravie


Rovnováha mozgových hemisfér

Obe mozgové hemisféry sú dôležité pre váš život. V určitých situáciách je dôležitejšia ľavá mozgová hemisféra (riešenie príkladu), v iných naopak ľavá (maľovanie obrazu). Mnohé životné situácie ale vyžadujú spoluprácu oboch mozgových hemisfér. Ak u človeka chorobne dominuje činnosť jednej z mozgových hemisfér, môže to mať negatívny dopad na jeho život.

Dominantná mozgová hemisféra má totiž schopnosť diktovať trajektóriu života a ovplyvňuje vaše celkové šťastie a úspech. Ak chcete žiť. šťastne a dosiahnuť všetko, po čom v živote túžite, snažte sa dosiahnuť vyrovnanosť mozgových hemisfér. Nespoliehajte sa iba čisto na rozum a logiku, vpustite do vášho života aj dávku kreativity a riaďte sa vašou intuíciou.

Čítajte tiež:

Vplyv mozgových vĺn na zdravie

Psychológia myšlienky

Psychosomatika