Pôvod úzkosti a depresie

15.03.2021

Úzkosť a depresia sú čoraz rozšírenejším problémom. Aký je skutočný pôvod depresie a úzkosti? Stalo sa vám, že sa u vás objavila depresia alebo úzkosť a neviete aký je pôvod ich vzniku a ako ich znovuobjaveniu zabrániť?

Depresia a úzkosť sú bežné stavy, ktoré už viac nie sú iba psychiatrickou diagnózou. Sú totiž často súčasťou života mnohých z nás. Stavy depresie a úzkosti na nás môžu zaútočiť z minúty na minútu alebo u nás môžu pretrvávať dlhodobo. Čo ich spôsobuje a ako im zabrániť?Pôvodom depresie a úzkosti je z veľkej miery potlačovanie negatívnych emócií. Väčšina z nás sa tomuto vzorcu správania naučila už v útlom detstve. Rodičia nám zakazovali plakať či ukazovať náš hnev. Žiarlivosť, strach a ďalšie emócie nám boli zakategorizované ako ‘’negatívne’’ a nechcené. V bežnom živote sa oceňovali a naďalej oceňujú iba ‘’pozitívne’’ emócie, úsmev a dobrá nálada. Nikto nás nechce vidieť prejavovať naše negatívne emócie. 

Na základe tohto vzorca si väčšina z nás vytvorila obranný mechanizmus a začala svoje negatívne emócie potlačovať. Stali sa pre nás niečím zlým, nedobrým a nechceným. Nasadili sme úsmev a tvárili sme sa, že je všetko v poriadku aj keď tomu tak v skutočnosti nebolo. Emócie, ktoré sme potlačili, nezmizli, zostali v nás, žili v našom tele a našom podvedomí.

Tu prichádza na rad rozvoj depresie a úzkosti. Popri tom, ako si žijeme náš život s úsmevom na perách a hovoríme ako sa máme dobre a sme  ’’v pohode‘’, na nás odrazu doľahnú negatívne myšlienky a emócie, ktoré nás dostanú do stavu depresie alebo na nás zaútočí atak úzkosti. Nechápeme, čo sa deje, prekonáme to, opäť nasadíme pozitívnu tvár a situácia sa opakuje.

Depresia a úzkosť vychádzajú z emócií, ktoré konštantne potlačujeme a nedovoľujeme si ich prežívať. Hromadia sa v nás, až napokon vybuchnú, prejavia sa a my ich nevieme vedome ovplyvniť. Je preto dôležité odnaučiť sa naše emócie potlačovať a začať brať ‘’negatívne‘’ emócie ako dobré a ako normálnu súčasť nášho života. Akonáhle zhodíme masku falošnej pozitivity a dovolíme si cítiť to, čo naozaj cítime, dovolíme týmto ‘’negatívnym’’ emóciám odísť.

Je normálne a zdravé plakať, cítiť sa zle alebo sa hnevať. Dovoľme si tieto emócie prežívať tak ako ich v danom momente naozaj cítime a ataky depresie a úzkosti nebudú mať dôvod sa k nám vracať.