Podvedomá myseľ a programovanie

10.10.2022

Myseľ je zdrojom myšlienok, nápadov a ideí. Myseľ tvorí. Myseľ spracováva informácie. Vďaka mysli dokážeme zažívať život v ľudskom tele. Je to práve myseľ, ktorá dáva naše telo do pohybu. Keby nebolo našej mysle, nedokázali by sme zažívať skúsenosť byť človekom.

Z tohto dôvodu je myseľ pre náš život dôležitá a je dôležité udržiavať jej zdravie. Aby ste pochopili myseľ a jej správanie, potrebujete najskôr pochopiť najväčšiu a najaktívnejšiu časť vašej mysle, ktorá vám je väčšinu času skrytá. Touto časťou je podvedomá myseľ.Základné delenie mysle:

Vedomá myseľ

Vedomá myseľ je myseľ, ktorú používame pri vedomom stave. Uvedomujeme si, že ju používame. Je to tá časť mysle, ktorá je s nami neustále a sme si jej plne vedomí. Pomocou vedomej mysle premýšľame, riešime rôzne úlohy a tvoríme. Vedomá časť mysle ale predstavuje iba 5 % mozgovej aktivity. Zvyšok - až 95% mozgovej aktivity je podvedomej.

Podvedomá myseľ

Podvedomá myseľ je pred nami skrytá. Zvyčajne si neuvedomujeme jej existenciu. Často býva prirovnávaná k ľadovcu - vedomá myseľ predstavuje v tomto prípade malú špičku ľadovca, ktorá sa nachádza nad hladinou a je viditeľná, zatiaľ čo podvedomá myseľ predstavuje zvyšnú, obrovskú časť ľadovca, ktorá je uložená pod hladinou, my si ju neuvedomuje, ale je pre náš život oveľa významnejšia. Až 95% mozgovej aktivity prebieha v hlbinách podvedomej mysle. 


Z tohto dôvodu je extrémne dôležité venovať pozornosť podvedomej mysli a vedome ju ovplyvňovať pozitívnym spôsobom (pozitívne programovanie). Automatické správanie a ''programy''

Podvedomá myseľ je sídlom zvykov, automatického správania a ''programov'', na ktorých bežne fungujeme. Cieľom podvedomej mysle je uľahčiť nám život a odľahčiť bremeno vedomej mysli. V skutočnosti, až 95% času sa v živote nerozhodujeme vedome, ale podvedome, na základe minulých skúseností a programov, uložených v našom podvedomí.

Ak by sme museli nad všetkým, čo so okolo nás a v našich životoch neustále deje, vedome premýšľať (všetky zmyslové podnety z vonkajšieho sveta a naučené činnosti - napr. šoférovanie), naša vedomá myseľ by bola extrémne zahltená a takýto nápor by nezvládla. Preto si myseľ vytvorila mechanizmus, ktorý spracováva väčšinu informácií v našom živote a robí väčšinu činností a rozhodnutí automaticky. Týmto mechanizmom je podvedomá myseľ.

Programovanie podvedomej mysle

Podvedomá myseľ je programovateľná. Formuje ju všetko, čo zažívame a všetko, čomu sme vystavovaní. Všetko sa zapisuje do nášho podvedomia a uchováva. Všetky zmyslové podnety - slová, ktoré počujeme, zvuky, obrazy, chute, vône; ľudia, ktorých počas života stretávame; správanie, ktoré robíme a pravidelne opakujeme, rovnako aj správanie ľudí v našom živote; presvedčenia, ktoré sme si osvojili, presvedčenia našej kultúry, rodiny a podobne. 

Podvedomá myseľ uchováva všetky informácie, ktoré sme počas života nadobudli a tieto informácie nás následne formujú. Na základe toho, čo sa ''nahrá'' do nášho podvedomia, sa rozhodujeme vo svojom každodennom živote. Robíme veci, ktoré sme si zvykli robiť a často ich robíme celý život. Rozhodujeme sa kupovať si určité produkty, pretože sme na ne videli reklamu v televízii, čo ovplyvnilo naše podvedomie a našu schopnosť rozhodovať sa.

Pozitívne programovanie podvedomia

Podvedomie môže byť programované pozitívnym alebo negatívnym smerom. Kvalita vašich podvedomých programov do veľkej miery ovplyvňuje kvalitu vášho celkového života a kvalitu vášho zdravia. Ak ste napríklad celý život vystavovaní ľuďom, ktorí jedia nezdravú stravu a necvičia, je to pre vás normálne a pravdepodobne sa budete správať podobne alebo rovnako. Alebo ak často čítate, sledujete a počúvate negatívne správy, môže to viesť k zvýšenej tendencii vidieť negatívne všetko vo vašom živote, očakávať nešťastie a žiť v strachu.

Ako svoje podvedomie programovať pozitívne? Svoje podvedomie dokážete programovať pozitívne vo všetkých oblastiach svojho života - zdravie, vzťahy, láska, šťastie, financie, práca a mnohé ďalšie. Ak chcete napríklad zlepšiť svoje zdravie, začnite sa vystavovať ľuďom, ktorí žijú zdravo - či už v osobnom živote alebo na sociálnych sieťach, čítajte knihy o zdraví, sledujte videá o tom, ako byť zdraví a ako žijú zdraví ľudia a začnite si vytvárať nové, zdravé zvyky. Zvyky tvoria primárnu časť vášho podvedomia, preto je dôležité na nich zapracovať.