Pasívne fajčenie

30.08.2021

Pasívne fajčenie je veľkým problémom mnohých z nás. Netýka sa iba ľudí, ktorí žijú v bezprostrednej blízkosti fajčiarov a trávia s nimi čas alebo pracujú v zafajčených kaviarňach. Pasívne fajčenie je všade okolo nás a často si neuvedomujeme ako veľmi na nás vplýva. 

O to horšie je, ak fajčí rodič a dieťa žije v domácnosti, ktorá je konštantne zamorená od cigaretového dymu. Toto má ohromný vplyv na vývoj a celkové zdravie dieťaťa.Čo robí pasívne fajčenie s vaším telom?

Problematiku pasívneho fajčenia, teda neúmyselného vystavovania sa cigaretovému dymu, by sme nemali podceňovať. Dym z cigariet znamená pre nefajčiarske okolie výrazné zdravotné riziko. Vyfukovaný dym z cigarety obsahuje tisíce rôznych zlúčenín, ktoré sa šíria vzduchom aj dlho po dofajčení. Tieto látky reagujú s ďalšími znečisťujúcimi látkami v okolí, čím sa vytvárajú úplne nové nebezpečné zlúčeniny ovplyvňujúce a poškodzujúce DNA. 

Pasívne fajčenie predstavuje rovnaké riziko rozvoja ochorení dýchacieho systému ako aktívne fajčenie. Zahŕňa rakovinu pľúc, bronchiálnu astmu, CHOCHP, alergie, chronické zápaly dýchacích ciest, ale i ochorenia celkového systému tela a predčasné starnutie buniek.

Všetci sme pasívni fajčiari

Toxické látky z cigaretového dymu sa usadzujú po byte, a to aj na veciach, ktoré sa nachádzajú v inej miestnosti, kde sa napríklad vôbec nefajčí. Nikotín sa ukladá najmä vo vlasoch, kde sa dá preukázať ešte po dlhej dobe. Našiel sa aj vo vlasoch malých detí zo silno fajčiarskych domácností a u detí, ktorých matky neprestali fajčiť ani počas tehotenstva,

Rovnako sa toxické spodiny z cigaretového dymu šíria vzduchom a vplývajú na vás aj vonku. Stačí, ak idete okolo niekoho, kto fajčí alebo sedíte vonku na terase a blízko vás sedí fajčiar. Na globálnej úrovni je to ale problémom všetkých z nás, pretože toxíny z cigaretového dymu sú všade vo vzduchu. Čím viac ľudí fajčí, tým je vzduch vo vašom meste zamorenejší. Toto je problémom hlavne veľkých miest, ale rovnako sa to týka aj menších slovenským miest. 

Riešenie?

Ideálnym riešením by bolo, ak by celá spoločnosť prestala fajčiť. Prečistil by sa vzduch, príroda by ho dala opäť do poriadku vďaka stromom a zeleni, ktorá produkuje kyslík a prestali by sme žiť v zamorenom a toxickom prostredí, ktoré pomaly ničí naše zdravie, poškodzuje našu DNA, poškodzuje bunky a je príčinou nie len ochorení, ale i nášho predčasného starnutia.


"Nikotín je podľa odborníkov návykovejší ako heroín alebo kokaín a napriek tomu sa legálne predáva a pravidelne sa mu všetci vystavujeme.''