Oslabené očné svaly spôsobujú vrásky na čele

20.12.2021

Vrásky na čele trápia od určitého veku takmer každého jedného z nás a sú jednou z najčastejších príčin aplikácie botulotoxínu. Čo spôsobuje ich vznik a ako sa im vyhnúť? Vrásky na čele súvisia s očnými svalmi a jednou z primárnych príčin ich vzniku je ich oslabenie.

Zdvíhanie čela

Vrásky na čele sú mimické a vznikajú aktívnym sťahovaním čelového svalu pri zdvíhaní čela. K sťahovaniu čelového svalu dochádza pri mimike a pri snahe pozrieť sa smerom nahor alebo do strany. Sťahovanie tohto svalu sa stáva zlozvykom, ktorý sa pravidelne opakuje niekoľkokrát denne. Výsledkom opakovaného sťahovania čelového svalu je formovanie horizontálnych vrások na čele. Vrásky sú najskôr dynamické (objavujú sa iba pri sťahovaní čela), neskôr sa stanú statickými (sú prítomné aj v pokoji, v čase keď sa čelový sval aktívne nesťahuje).

 


Očné svaly a ich funkcia

Poznáme dva typy očných svalov - vnútorné a vonkajšie očné svaly. Vonkajším očným svalom je kruhový sval oka (m. obricularis oculi). Obopína očnú guľu po celom obvode a má kruhový tvar. Je to mimický sval, ktorého funkciou je otváranie a zatváranie oka. Vnútorné očné svaly sú okohybné (pohybujú priamo očnou guľou) a delia sa na priame a šikmé. Zabezpečujú deje dôležité pre videnie ako zúženie a rozšírenie zreničky, akomodáciu oka a pohyb očnej gule smerom hore, dole a do strany. Tieto svaly sú dôležité pre zachovanie funkcie oka i mimiku.

Oslabené očné svaly

Silné očné svaly zabezpečujú svoju funkciu, pohybujú okom, umožňujú správne videnie a správnu mimiku. Vekom zvyčajne dochádza k oslabeniu týchto svalov, pretože ich prestávame aktívne používať. Zvyčajne sa pozeráme iba smerom dopredu a málokedy pozeráme smerom nahor do strany alebo dole. Ak sa chceme pozrieť smerom hore, dole alebo do strany, zvyčajne využijeme čelový sval, ktorý je omnoho silnejší a zapojíme ho (zdvíhanie čela). 

Očné svaly sú slabé, prestávajú si plniť svoju funkciu a ich funkciu preberá čelový sval, ktorý sa nadmerne sťahuje. Výsledkom tohto pravidelného sťahovania čelového svalu je postupné formovanie dynamických a neskôr i statických vrások na čele, ktoré sa časom zhoršujú.

Posilnenie očných svalov

Zlozvyk zdvíhania čela a následné formovanie vrások na čele je možné odstrániť. Jedným z prvých krokov je snaha o obmedzenie mimiky, ktorá ale sama o sebe neurobí veľký rozdiel. Dôležité je posilniť očné svaly, ktoré spôsobujú nadmerné namáhanie čelového svalu, pretože si neplnia svoju funkciu. Akonáhle očné svaly posilníme, začnú sa opäť aktívne zapájať, my prestaneme sťahovať čelo a zabránime formovaniu dynamických a statických vrások.

Ako na to?

Položte si dlaň na čelo tak, aby ste zabránili jeho pohybu (od obočia až po začiatok vlasovej časti hlavy). Pozrite sa očnou guľou na 15 sekúnd smerom hore bez toho, aby ste zapojili čelový sval. Následne presúvajte pohyb oka v smere hore a doprava, hore a doľava, doľava, doprava, dole a doprava, dole a doľava a smerom dole. V každej pozícii zotrvajte 15 sekúnd a celý proces opakujte 2 krát. Následne položte obe ruky na čelo a zafixujte ho. Snažte sa na 10 sekúnd čo najviac otvoriť oči a následne ich aktívnym sťahovaním vonkajšieho očného svalu na 10 sekúnd zatvorte (opakujte 10x). Tieto cvičenia robte pravidelne každý deň alebo aspoň 4x týždenne.