Nebezpečenstvo nadmerného užívania antibiotík

07.02.2021

Antibiotiká sú lieky, veľmi dôležité v liečbe infekčných ochorení. Objavenie penicilínu Alexandrom Flemingom bol zásadný objav. Vďaka objaveniu antibiotík už dnes ľudia neumierajú na bežné bakteriálne infekcie a tieto ochorenia sa stali ľahko liečiteľnými.

Negatívom však je, že antibiotiká sa v súčasnosti používajú v nadmernej miere a často dochádza k ich neopodstatnenému predpisovaniu. Prečo ich nadmerné užívanie škodí?