Naše zvyky určujú náš život

04.03.2021

Ste tým, čo robíte pravidelne. Vaše denné zvyky určujú váš život a tvoria ho či už pozitívnym alebo negatívnym smerom. To, čo robíte pravidelne, sa postupne nabaľuje a odráža sa to na vašom celkovom živote. Ste tým, čo robíte každý deň. 

Naše zvyky tvoria naše dni, naše dni tvoria naše týždne, naše týždne tvoria naše mesiace a naše mesiace tvoria naše roky. Už chápete dôležitosť našich každodenných zvykov a toho aký majú dopad na náš život?Zvyk

Najskôr si vysvetlime, čo je to zvyk. Zvyk je ustálený spôsob správania, vzniknutý pravidelným opakovaním istej činnosti. Ráno sa zobudíte a ako prvé si idete do kúpeľne umyť zuby. V deň, keď ste to urobili prvýkrát to bola vaša vedomá voľba. Tým, že ste to začali robiť každý deň, sa z toho stal po určitej dobe (približne 3 týždne) zvyk, ktorý už teraz robíte bez premýšlania.

Zvykmi si náš mozog uľahčuje svoju činnosť. Ide o aktivity, ktorých prevedenie je uložené v podvedomej mysli. Prvýkrát sme museli premýšľať nad tým, ako si zuby umyť, no teraz to robíme automaticky. Náš mozog sa to raz naučil a teraz to dokáže jednoducho opakovať.

Nezdravé zvyky

Ak nám aktivita, z ktorej sme si urobili zvyk prospieva, je dobré, že sme sa ju naučili robiť automaticky. Čo ale aktivity, ktoré nám nesprospievajú, raz sme sa ich naučili a robíme ich automaticky? Tieto aktivity nám škodia, musíme ich vedome rozpoznať a nahradiť tieto zvyky pozitívnymi. 

Nezdravým zvykom nie je iba fajčenie, pitie alkoholu a podobne. Je ním i negatívne myslenie o sebe, strach z neúspechu, nezdravé stravovanie, nedostatok fyzickej aktivity, pravidelné narúšanie našich partnerských vzťahov hádkami, chodenie neskoro spať a ďalšie.

Zvyky a zdravie

Naše zvyky určujú to, kým sme a akým smerom sa uberá náš život. Často je i rozvoj iba ochorenia súhrnom zlých zvykov, ktoré človek neodhalí a automaticky ich robí deň čo deň. Nezdravé stravovanie, nedostatočný pitný režim, absencia pohybu, fajčenie, pitie alkoholu, negatívne myslenie, toxické emócie či pretrvávanie v stresových situáciách. Všetko toto sa postupne nabaľuje a postupne prispieva k rozvoju ochorenia.

Naopak naše zdravé zvyky nám postupne vybudujú zdravie a naše zdravie dlhodobo udržia. Ak so zdravými aktivitami vydržíte 21 dní, stane sa z nich zvyk. Pozitívnymi zvykmi ako zdavým stravovaním, pravidelným pohybom, dostatočným pitným režimom, pozitívnym myslením, meditáciu, prechádzami v prírode na čerstvom vzduchu a slnku si vaše zdravie posilňujete.

Zmena zvykov

Je dôležité pochopiť, aký nesmierny dopad majú zvyky na náš život, pretože často doslova rozhodujú o našom živote a smrti. Ak si nabaľovanie nezdravých zvykov nevšimneme a budeme v nich podvedomky pretrvávať, vieme si nimi nie len pokaziť život, ale i svoje cenné zdravie. A zdravie máme iba jedno. Buďme preto zodpovední a dbajme na naše denné zvyky.

Ak sa chcete stať niekým iným, musíte sa zmeniť jedine vy. Musíte urobiť vedomé zmeny vo vašich denných zvykoch. Musíte sa vedome rozhodnúť urobiť dnes niečo inak. Urobiť nové rozhodnutie a stáť si za ním. S týmto rozhodnutím pokračovať i zajtra a každý ďalší deň.