Narcizmus

01.07.2021

Väčšina z nás si spája narcizmus s osobou, ktorá sa miluje a je plná sebavedomia. Pravdou je, že klasická definícia narcizmu sa ďaleko vychyľuje od toho, čím narcizmus naozaj je. Narcizmus sa spája s hlbokou neistotou a nízkym sebavedomím, ktoré narcista kamufluje.

Táto porucha osobnosti je extrémne častá. Ak sa začnete problematikou narcizmu zaoberať do hĺbky, zistíte, že narcizmus je všade okolo vás - v rodine, v partnerských vzťahoch, v kamarátskych vzťahoch, v pracovných vzťahoch, v politike, v médiách i na sociálnych sieťach.Typy narcizmu

Na narcizmus neexistuje jedna stála definícia. Exitujú viaceré typy narcizmu, ktoré sa svojím správaním do veľkej miery odlišujú. Ich spoločným znakom je skrytá hlboká neistota, chýbanie empatie, presvedčenie, že majú na všetko nárok, potreba uznania, egocentrizmus a sebeckosť

Grandiózny narcista

Grandiózny narcista je narcista zodpovedajúci bežnej definícii narcizmu. Je šarmantný, charizmatický, arogantný, sebavedomý a zvyčajne atraktívny. Je to typ, ktorý si spájame s úspechom, vysokým postavením v spoločnosti a s celebritami. Spája sa s grandióznosťou, povrchnosťou, potrebou obdivu, pýchou a namyslenosťou. Miluje moc, pôžitok a profit.

Malígny narcista

Malígny narcizmus je vysoko toxický typ narcizmu. Je charakteristický výbuchmi hnevu, pretvarovaním sa, manipuláciou a ovládaním druhých. Malígny narcizmus je častým dôvodom domáceho násilia, ktoré môže naberať psychický a fyzický charakter. Malígny narcista sa často pretvaruje pred svetom, nosí masku slušného človeka a v súkromí týra svojich najbližších. 

Skrytý narcista

Skrytý narcizmus je tiež označovaný ako zraniteľný narcizmus. Ide o narcizmus s typickým postojom obete. Skrytý narcista je úzkostný, menej úspešný v spoločnosti ľudí, chýba mu charizma a šarm. Často sa prejavuje ako depresívny, smutný a úzkostný. Faktom ale zostáva, že i skrytý narcista je narcistický. Rovnako je grandiózny, arogantný a potrebuje uznanie.

Komunálny narcista

Komunálny narcista prahne po uznaní a dosahuje ho tým, že robí niečo pre druhých ľudí, komunitu a celkový svet. Jeho konanie ale nevychádza zo srdca, motorom jeho pomoci druhým je uznanie jeho vlastnej osoby, prameniace z narcizmu, ktoré je jeho primárnou motiváciou. Jeho pomoc často nie je o pomoci, ale o ukazovaní fotografií o tom ako pomáha.

Zanedbávajúci narcista

Zanedbávajúci narcista je plne odpútaný, do takej miery, že keď s ním komunikujete, sotva odpovie. Má malý alebo takmer žiaden záujem o druhých ľudí a často sa radšej venuje svojej práci alebo inej činnosti, ktorej dáva prednosť pred medziľudskými vzťahmi. Zanedbávajúci narcista narušuje rodinné i priateľské vzťahy, zanedbáva partnera, deti, rodinu a priateľov.

Benígny narcista

Benígny narcista má miernejšie znaky narcizmu ako ostatné narcistické typy, no prevláda u neho potreba uznania a povrchnosť. Často je životom párty, má ohromný šarm, charizmu a  vysoké sebavedomie. Miluje pozornosť a je veľmi extrovertný. Miluje sociálne siete, sledovatelov a lajky. Benígny narcista vie byť veľmi nezrelý a často uviazne v puberte. 


Viac o narcizme sa dozviete na youtube u Dr. Ramani