Na zložení vášho tela záleží

28.03.2022

Je dôležité z akých látok sa skladá vaše telo. Pomer jednotlivých zložiek v tele ovplyvňuje vzhľad vášho tela i váš celkový zdravotný stav. Z tohto dôvodu je užitočné poznať presné zloženie svojho tela. Na základe týchto informácií viete objektívne zhodnotiť, čo robíte správne a čo by ste na svojom životnom štýle mohli v záujme optimalizácie vášho zdravia zmeniť.

Určenie zloženia tela - Meranie in Body

Zloženie vášho tela dokážete z časti určiť pohľadom a nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne prístroje. Vidíte či máte nadbytok tuku alebo nedostatok svalov. Takéto hodnotenie je ale nepresné a neposkytne vám hlbší pohľad na zloženie vášho tela. Podrobnejšie poznanie vášho tela vám umožní prístroj In Body, ktorý komplexne zhodnotí konkrétne parametre.

Aké informácie vám dá prístroj in Body?

Prístroj In Body vám dá informácie o množstve a percentuálnom pomere telesného tuku, svalov, minerálov a vody vo vašom tele, ich pomery v jednotlivých častiach vášho tela (ruky, nohy, trup, pravá/ľavá strana), určí BMI (body mass index), WHR (waist-hip ratio), množstvo viscerálneho tuku, bazálny metabolizmus, metabolický vek a ďalšie užitočné parametre. Navyše vám odporučí vhodné úpravy v zložení vášho tela a celkovom životnom štýle.Pomer tuku a svalov

Celkové množstvo a jednotlivé pomery telesného tuku a svalov sú jednými z najdôležitejších údajov, ktoré vám poskytne vyšetrenie zloženia vášho tela. U väčšiny ľudí prevláda tukové tkanivo a chýbajú svaly. Nadmerné množstvo tuku je prozápalové (vyvoláva v tele zápal), a tým pádom je priamym vyvolávateľom ochorení. Nedostatok svalového tkaniva sa spája s väčším rizikom úrazu, poškodzovania kĺbov, horším zdravím a rýchlejším starnutím organizmu.

Množstvo minerálov

Minerály merané pomocou prístroja In Body odrážajú obsah minerálnych látok podieľajúcich sa na stavbe kostí. Najvýznamnejším vitamínom v mineralizácii kostí je vitamín D. Pri nedostatku minerálov dochádza k demineralizácii kostného tkaniva (riziko osteoporózy).

Množstvo bielkovín

Bielkoviny sú pre vaše telo extrémne dôležité. Takmer všetky dôležité látky vo vašom tele sú bielkoviny (napríklad enzýmy, imunitné molekuly). Je preto dôležité dbať na pravidelný a dostatočný príjem bielkovín v potrave. Pri nedostatku bielkovín váš imunitný systém nefunguje správne, chýbajú mu potrebné funkčné molekuly a vy ste náchylnejší na ochorenia.

Množstvo telesnej vody

Prístroj In Body vám poskytne informácie o intracelulárnej vode (voda v bunkách - najmä v svaloch), extracelulárnej vode (krv, moč, mimobunková tekutina ... ) a celkovej telesnej vode (intracelulárna voda + extracelulárna voda). Intracelulárna voda je veľmi dôležitá. Odráža stupeň hydratácie vášho tela. Ak neprijímate dostatočné množstvo tekutín alebo máte malé množstvo svalov (najviac intracelulárnej vody sa nachádza v svaloch), vaše bunky sú málo hydratované. To predstavuje problém, pretože nedostatočná hydratácia sa spája s rýchlejším starnutím tela (deti majú vyššie percento objemu intracelulárnej vody ako starší ľudia). 

Odrazom dehydratácie organizmu je rovnako nadmerné množstvo extracelulárnej tekutiny. Ak máte veľa extracelulárnej vody, znamená to, že vaše telo v dôsledku nedostatočnej hydratácie zadržiava vodu. To môže spôsobovať rozvoj opuchov. Ak máte nedostatok intracelulárnej vody alebo nadbytok extracelulárnej vody, je potrebné navýšiť váš denný pitný režim čistou vodou.

BMI (body mass index)

Body mass index sa vypočíta z výšky a telesnej hmotnosti. Ako už dlhšie vieme, BMI nie je veľmi presný, pretože neberie do úvahy pomer svalov a tukového tkaniva. Človek s väčším množstvom svalov (napríklad kulturista) môže mať nadmerne vysoké BMI, napriek tomu, že nie je obézny. Svalové tkanivo je navyše ťažšie ako tuk. BMI má význam najmä u ľudí s obezitou (vysoká váha a nadmerné množstvo tuku), kedy poukazuje na nerovnováhu.

WHR (waist-hip ratio)

Waist-hip ratio je pomer obvodu pásu a bokov. Hodnotí stupeň brušnej obezity, ktorá je rizikovým faktorom všetkých civilizačných ochorení (srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, cukrovka 2. typu ... ). Do veľkej miery súvisí s množstvom viscerálneho tuku. Je dôležité dlhodobo udržiavať svoje WHI ratio na normálnych alebo nízkych hodnotách.


Množstvo viscerálneho tuku

Viscerálny tuk je tuk, nachádzajúci sa nie pod kožou, ale pod brušnou stenou. Obaľuje orgány vo vnútri brušnej dutiny a predstavuje najrizikovejšiu formu tukového tkaniva. Nadmerné množstvo viscerálneho tuku je vysoko prozápalové, spôsobuje stukovatenie orgánov a rozvoj civilizačných ochorení. Ideálne množstvo viscerálneho tuku je na najnižších hodnotách.

Bazálny metabolizmus

Bazálny metabolizmus predstavuje minimálne množstvo energie, ktoré potrebujete denne prijať pre zachovanie životných funkcií v pokojovom stave. Túto energiu vaše telo spotrebuje na základné biochemické deje. Muži majú vyšší bazálny metabolizmus ako ženy (↑ % svalov).

Na základe hladiny bazálneho metabolizmu dokážete určiť či je váš metabolizmus rýchly, normálny alebo naopak pomalý. Pomalý metabolizmus sa spája s rýchlejším naberaním hmotnosti a horšou schopnosťou straty telesného tuku. Pri držaní diét ľudia často prijímajú menej energie ako je hodnota ich bazálneho metabolizmu, čím svoj bazálny metabolizmus ešte viac spomaľujú. Bazálny metabolizmus rovnako spomaľujú aj stresové hormóny (kortizol). Svoj bazálny matabolizmus zlepšíte pravidelným cvičením, zdravou stravou a znížením stresu.

Metabolický vek

Metabolický vek sa určuje na základe porovnania hodnoty vášho bazálneho metabolického výdaja (BMR) s priemernou hodnotou tejto veličiny u ľudí rovnakého veku. Vysoký metabolický vek vám môže vyjsť aj preto, že máte celkovo malé množstvo svalovej hmoty. Pre lepšiu hodnotu (zníženie) metabolického veku je nutné schudnúť nadmerný telesný tuk, zdravo sa stravovať, pravidelne cvičiť (aeróbne i anaeróbne) a nabrať zdravé množstvo svalovej hmoty.