Myseľ riadi telo

09.08.2021

Čo riadi naše dokonalé ľudské telo? Čo určuje ako sa správajú bunky nášho tela, ako sa formujú a čím sa stávajú? Je to naša myseľ a vo svojej najhlbšej podstate naše vedomie.

Naše telo nie je stroj, ale inteligentný systém, ktorý opätovne vytvára samého seba a zabezpečuje, aby v tomto systéme všetko 100% - ne fungovalo, udržovalo nás na žive a umožňovalo nám hýbať sa, tvoriť, milovať a prežívať najrozličnejšie životné skúsenosti.Telo neriadi mozog

Mozog je hmotný orgán, ktorý je súčasťou nášho tela. Je časťou nášho centrálneho nervového systému a sídlom mozgových centier, z ktorých vychádzajú impulzy do tela a ovplyvňujú správanie našich buniek, orgánov a tkanív. Z buniek, orgánov a tkanív naopak prichádzajú do mozgu impulzy, ktoré mozog informujú o ich stave a odpovedi na pôvodný impulz, ktorý vyslal. Mozog je s orgánmi tela prepojený pomocou nervov, vychádzajúcich z miechy, s ktorou je spojený cez mozgový kmeň. Mozog síce vysiela a zbiera impulzy, ale nie je ich primárnym zdrojom. Primárnym zdrojom mozgových impulzov je vedomá a podvedomá myseľ.

Ľudská myseľ

Myseľ je na rozdiel od mozgu abstraktná, nedokážeme ju uchopiť, no napriek tomu s istotou vieme, že je našou súčasťou. Myseľ je vedomá a podvedomá. Vo vedomej mysli je všetko, čo si uvedomujeme. Obsahuje naše myšlienky a predstavy, ktorých sme si plne vedomí. Podvedomá myseľ je skrytá hlboko v našom vnútri a obsahuje naše spomienky, všetko, čo sme sa počas života naučili, všetky naše zvyky a zautomatizované procesy, ktoré si priamo neuvedomujeme vedomou mysľou. Má pre náš život obrovský význam, pretože umožňuje, že si nemusíme činnosti pamätať a spracovávať vedomou mysľou, ale robíme ich automaticky. 

Telo riadi myseľ

Je veľký rozdiel vo vnímaní nás samotných, ak si uvedomíme, že naše telo neriadi mozog, ale myseľ. Ak dáme mysľou zámer mozgu (ktorý je mysli podriadený), aby zabezpečil, aby sme pohli našou rukou, zabezpečí, aby sme to urobili. Deje sa to vždy, keď kráčame alebo robíme akúkoľvek inú fyzickú činnosť. Vedome sa ale mysľou nesústreďujeme na to, že mozgu zadávame mysľou príkazy, preto si to neuvedomujeme. Prebieha to rýchlo a automaticky. Tak, aby naše telo, mohlo hladko a efektívne fungovať. Toto spojenie tela a mysle je dokonalé.

Vďaka našim myšlienkam a zámerom, ktoré pomocou nich zadávame, vieme ovplyvniť správanie nášho tela. Vieme pohnúť rukou, zdvihnúť pohár vody a napiť sa. Vieme behať, skákať, tancovať, pracovať, tvoriť, milovať sa a robiť všetko, čo nás robí ľuďmi. Naša myseľ ale nedáva zámery iba k tomu, čo sa s naším telom deje vonku, mimo tela. Dáva zámery i do vnútra nášho tela. Ovplyvňuje ako sa v našom tele cítime, ako prebieha naše trávenie, ako sa majú bunky nášho tela, ako funguje náš imunitný systém i ako zdravá je naša DNA.