Mocný nástroj názvom myseľ

07.02.2021

Myseľ je mocným nástrojom, ktorým disponuje každý jeden z nás. Málokto si však plne uvedomuje a uplatňuje kompletný potenciál svojej mysle. Namiesto toho, aby sme našu myseľ ovládli my, jej častokrát dovoľujeme, aby ona ovládala nás.

Myseľ je abstraktná, no každý z nás si plne uvedomuje jej existenciu. Je to miesto, odkiaľ sa vynárajú naše myšlienky. Ak by sme si ju chceli predstaviť, môžeme si ju vizualizovať ako abstraktnú formu mozgu, ktorá nie je zhutnená do hmoty.


Prepojenie tela a mysle

Myseľ a telo sú odjakživa prepojené a neustále na seba reagujú. Mozog, ktorý predstavuje zhutnenú formu mysle, neustále odosiela signály orgánom, tkanivám a bunkám organizmu, na základe pohnútok a rozkazov mysle. Ak chceme pohnúť rukou, robíme to automaticky. Avšak tomuto pohybu predchádza zámer našej mysle. Ruka sa nepohne sama od seba, musíme jej dať pokyn na činnosť.

Tak ako naša myseľ riadi pohyb, reč a naše správanie, riadi i vnútro nášho tela. Naše bunky a orgány neustále reagujú na signály vychádzajúce z mysle. Preto si človek svojím myslením dokáže privodiť chorobu alebo sa pomocou nej naopak vyliečiť.

Telo odráža myseľ

Vaše telo odráža vašu myseľ. Pozrite sa na to ako vaše telo vyzerá a aké je zdravé alebo naopak choré. Teraz sa zamyslite nad charakterom vašich myšlienok. Je vaše telo priamym odrazom vašich myšlienok o sebe? Uistím vás, že ide o presnú kópiu.

Prečo sa človek nedokáže vyliečiť z chronického ochorenia? Neustále na svoje ochorenie upozorňuje, rozmýšľa nad ním, stotožňuje sa s ním a na základe toho aj koná. Dostal sa do bludného kruhu choroba, ktorý neustále podporuje. Sťažuje sa na to, aký je chorý, dáva si pravidelne lieky, navštevuje lekárov a hovorí o sebe ako o chorom.

A ako je možné, že jeden človek napriek všetkej snahe nedokáže schudnúť a druhý sa ani nemusí snažiť a je prirodzene štíhly. Aký je medzi nimi rozdiel? Prvá osoba sa stotožnila so skutočnosťou, že je obézna a stalo sa to súčasťou jej identity. Očakáva to, hovorí o tom, aká je obézna, a preto to jej telo odráža navonok. Druhá osoba nad obezitou nepremýšľa a jednoducho sa stotožňuje sa s tým, že jej váha je ideálna a vyzerá skvele. Vznik ochorení

Na vznik ochorení má vplyv nie len vaša genetika, zdravé či nezdravé stravovanie, kvalita a kvantita fyzickej aktivity, ale i vaša myseľ. Konkrétne myšlienky, ktoré si vyberáte. Ak máte negatívne myšlienky, znamená to, že máte i negatívne pocity, čo sa v tele môže zhutniť do vzniku ochorenia. Typickým príkladom je srdcový infarkt, ktorý nastane po náhlom rozrušení, narušení psychického stavu náhlym hnevom. Obdobným prípadom je zvýšenie krvného tlaku a zrýchlenie pulzu pri strachu alebo rozrušení.

Liečba

Tak ako sa dajú ´´mysľou´´ ochorenia vytvárať, možno ochorenia ´´mysľou´´ aj liečiť. Ak sa prestanete sústreďovať na chorobu a uveríte, že ste zdravý, pomôžete vášmu telu uzdraviť sa. Vaša viera v zdravie sa pretaví do pozitívnych emócií, čo v tele spustí nával signálnych molekúl, ktoré podporia liečbu. Myseľ vydá signál, na ktorý reagujú bunky tela, začnú sa dostávať do zdravého stavu a vy sa odrazu cítite lepšie. Toto nie je žiadna mágia, ale prirodzený proces, ktorý je vášmu telu daný. Ak chcete byť zdravý, musíte najskôr veriť, že ste zdravý a cítiť sa tak. Následne to odrazí aj vaše telo.