Metabolický syndróm - príznaky a liečba

21.11.2022

Obezita a metabolické ochorenia sú závažným celosvetovým problémom. Čoraz viac stretávame obéznych ľudí, často už aj mladých dospelých a deti. Obezita vedie k rozvoju metabolického syndrómu a ďalších život ohrozujúcich akútnych a chornických ochorení. Čo je to metabolický syndróm, ako sa prejavuje, čím nás ohrozuje, ako sa mu vyhnúť a ako ho liečiť?

Čo je to metabolický syndróm?

Metabolický syndróm je definovaný ako spoločný výskyt rizikových faktorov ischemickej choroby srdca (ochorenie srdcovo-cievneho systému) - brušnej obezity, vysokého krvného tlaku, poruchy tolerancie glukózy alebo cukrovky II. typu a abnormálnej hladiny krvných tukov (vysoká hladina triacylgylcerolov a LDL cholesterolu a nízka hladina HDL cholesterolu).Príčina metabolického syndrómu

Príčinou metabolického syndrómu je nezdravý životný štýl, nedostatok pohybovej aktivity a dlhodobá konzumácia potravy v nesprávnom (nadmernom) množstve a kvalite (nezdravé potraviny - tučné jedlá, nadbytok cukru, vyprážané jedlá, jedlá rýchleho občerstvenia...).

Príznaky metabolického syndrómu

Viditeľným príznakom metabolického syndrómu, ktorý dominuje, je už na pohľad nezdravé zloženie tela, nadváha alebo obezita. Človek s metabolickým syndrómom je zvyčajne obézny a jeho telo sa vymyká štandardu normálnej telesnej hmotnosti a zdravého zloženia tela. 

V zložení tela prevláda tukové tkanivo, ktoré tvorí najväčší podiel v tele. Pacient má typickú brušnú obezitu, ktorá býva sprevádzaná vysokým množstvom viscerálneho tuku (tuk uložený v brušnej dutine, ktorý je vysoko rizikový pre rozvoj ochorení), vysokým krvným tlakom, poruchou tolerancie glukózy, cukrovkou typu II a abnormálnou hladinou krvných tukov. Diagnostika ochorenia

Rozvinutý metabolický syndróm sa diagnostikuje na základe nasledovných kritérií: 

- nadmerná hmotnosť s obvodom pása väčším ako 94 cm u mužov a obvodom pása väčším ako 80 cm u žien

- horný krvný tlak vyšší ako 130 mm Hg alebo dolný krvný tlak vyšší ako 85 mm Hg
- hladina triacylglycerolov (krvné tuky) nalačno viac ako 1,7 mmol/l
- hladina HDL cholesterolu nalačno menej ako 1,0 mmol/l u mužov a menej ako 1,3 mmol/l u žien
- hladina krvného cukru nalačno viac ako 5,6 mmol/l a prítomnosť bielkovín v moči vyššia ako 20 mg/mmol

Rozvinutý metabolický syndróm potvrdzuje prítomnosť troch ukazovateľov súčasne.
Zdravý podcast - 9. Štíhla obezita


Prevencia metabolického syndrómu

Najlepšia cesta ako zabrániť metabolickému syndrómu je udržiavať si zdravú telesnú hmotnosť a dodržiavať všetky zásady zdravého životného štýlu - zdravé stravovanie, zdravý pitný režim, pravidelná pohybová aktivita, dostatok spánku a zníženie stresu. 

Dôležité je vyhnúť sa nezdravému životnému štýlu - tučné jedlá, vyprážané jedlá, nadbytok cukru, jedlá rýchleho občerstvenia, spracované potraviny, nadmerná konzumácia alkoholu, sedavý životný štýl, obezita, absencia pohybu, vysoká miera stresu a nedostatočný spánok.

Liečba metabolického syndrómu

Ak vám lekár diagnostikou potvrdí metabolický syndróm, je potrebné pristúpiť k nekompromisným opatreniam, ktoré povedú k zníženiu rizika rozvoja srdcovo - cievnych ochorení, cukrovky a ďalších akútnych a chronických ochorení. Je potrebné zamerať sa na nápravu celkového životného štýlu, schudnúť a dosiahnuť optimálnu telesnú hmotnosť.

Dôležitá je radikálna náprava stravy - zdravé racionálne stravovanie, dostatok tekutín vo forme čistej vody 2 - 3 l denne, pravidelná denná pohybová aktivita a dodržiavanie liečby.