Liečba vysokého krvného tlaku

20.05.2021

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je stav, kedy je krvný tlak dlhodobo zvýšený nad optimálne hodnoty. O vysokom krvnom tlaku hovoríme, pokiaľ je hodnota systolického tlaku vyššia ako 140 mmHg a hodnota diastolického tlaku vyššia ako 90 mmHg.

Vysoký krvný tlak je v 90 - 95 % prípadoch spôsobený faktormi nezdravého životného štýlu, ako nadmerný príjem soli, nadmerná telesná hmotnosť, stres, fajčenie a alkohol.V liečbe vysokého krvného tlaku je potrebné zamerať svoju pozornosť práve na tieto faktory:

Obmedzenie príjmu soli

Asi najznámejším faktorom dlhodobého vzostupu krvného tlaku je nadmerné solenie. Kuchynská soľ - NaCl obsahuje sodík, ktorého nadmerný príjem má za následok rozvoj hypertenzie. Prvým krokom v liečbe vysokého krvného tlaku je preto obmedzenie soli.

Zdravé stravovanie

Zdravé stravovanie je základným článkom liečby a prevencie vysokého krvného tlaku. Je potrebné si uvedomiť, že vysoký krvný tlak je civilizačné ochorenie, spôsobené faktormi nezdravého životného štýlu. Základným faktorom nezdravého životného štýlu je nezdravá strava. Ak chceme vysoký krvný tlak natrvalo vyliečiť, je nevyhnutné zamerať sa na zdravé cukry, tuky, bielkoviny, vitamíny, minerály a dostatočný pitný režim vo forme čistej vody.

Pohyb

Nedostatočný pohyb je ďalším z hlavných faktorov rozvoja tohto civilizačného ochorenia. Rovnako je spolu s nezdravým stravovaním v priamom vzťahu s rozvojom obezity. Na liečbu vysokého krvného tlaku je nutné začať pravidelne cvičiť, a to vo forme aeróbnej telesnej aktivity (beh, bicyklovanie) a aeróbnej telesnej aktivity (posilňovanie svalstva).

Redukcia obezity

Redukcia obezity a nadobudnutie ideálnej hmotnosti je základným článkom liečby vysokého krvného tlaku. Ide ruka v ruke so zdravím stravovaním a pravidelným pohybom. Pokiaľ dodržíte predošlé kroky, hmotnosť sa vám zredukuje, čo má drastický vplyv nie len na váš krvný tlak, ale aj na celkové zdravie vášho tela.

Redukcia stresu

Stres je jedným z hlavných faktorov vysokého krvného tlaku. Stres pôsobí priamo na neurohormonálne dráhy v našom tele a má za následok vzostup krvného tlaku. Nebezpečný je hlavne chronický stres a intenzívny akútny stres. Na nadobudnutie dlhodobých normálnych hodnôt krvného tlaku je preto dôležité vyhýbať sa stresu, spomaliť a naučiť sa relaxovať.

Zanechanie fajčenia a príjmu alkoholu

Základným krokom v liečbe civilizačných ochorení je zanechanie fajčenia a príjmu alkoholu. Ideálne je úplne s týmito neduhmi prestať. Fajčenie a príjem alkoholu - predovšetkým príjem tvrdého alkoholu a nadmerného množstva alkoholu má priamy vplyv na krvný tlak.