Imunita a stres

08.03.2021

Imunita a stres spolu úzko súvisia. Mnoho z nás si to neuvedomuje, no akútny i chronický stres sa odráža na našom celkovom zdraví. Odráža sa na schopnosti našich imunitných buniek chrániť nás pred ochoreniami, čo môže mať za následok ich nechcený rozvoj.

Imunitné bunky nás nechránia iba pred bežnými ochoreniami ako nádcha a chrípka. Chránia nás i pred vážnejšími ochoreniami, ako onkologické, autoimunitné ochorenia a mnohé ďalšie. Pokiaľ imunitný systém nefunguje správne, sme zraniteľní a náchylní na ochorenia.