Epigenetika

11.01.2022

V našom tele neustále prebiehajú procesy na epigenetickej úrovni, ktoré kódujú našu DNA molekulu a upravujú správanie našich génov (epigenetika = veda, ponad genetikou). Naša DNA a naše gény nie sú nemené, ovplyvňuje ich naše správanie (výživa, pohyb, stres, vzťahy, práca, toxicita, fajčenie, alkohol) a naše prostredie (znečistenie ovzdušia, hluk). Práve tieto procesy ovplyvňujú epigenetícké procesy tým, že zapínajú alebo vypínajú určité gény.

Ak máte predispozíciu na určité ochorenie (napr. rakovina, cukrovka, vysoký krvný tlak), toto ochorenie sa u vás nemusí nikdy prejaviť, pretože vaše správanie (zdravý životný štýl) ovplyvní pomocou epigenetických procesov vaše gény a vy zostanete celý život plne zdravý. Funguje to ale i naopak. Nemusíte mať predispozíciu na žiadne ochorenie, vaše gény môžu byť dokonalé, no vašimi nezdravými životnými voľbami môžete pozmeniť ich správanie, čím si nechcene rozviniete ochorenie.