Epigenetika a geneticky identické dvojčatá: Ako prostredie ovplyvňuje geny

01.05.2023

Geneticky identické dvojčatá sú výnimočným príkladom toho, ako prostredie môže ovplyvniť prejavy génov. Hoci sú dvojčatá rovnaké na genetickej úrovni, ich fenotypy (prejavy vlastností) sa môžu líšiť v závislosti na tom, v akom prostredí sa vyvíjajú. Táto oblasť štúdia sa nazýva epigenetika.

Epigenetika sa zaoberá chemickými zmenami, ktoré ovplyvňujú, ako sú gény exprimované a regulované v bunke. Jedným z hlavných mechanizmov epigenetiky je modifikácia histónov (proteínov, ktoré viažu DNA v bunke) a metylácia DNA (pridanie metylovej skupiny k molekule DNA), ktoré môžu zmeniť, ako sú gény exprimované a regulované.

Pri geneticky identických dvojčatách sa predpokladá, že majú rovnaké fenotypy, pretože majú rovnaké gény. Avšak, keď sa pozorne preskúmajú, môžu sa vyskytnúť rozdiely v prejave vlastností. Napríklad, jeden z dvojčiat môže byť vyšší a môže mať väčšie riziko pre obezitu a cukrovku, zatiaľ čo druhé dvojča môže byť nižšie a mať nižšie riziko pre tieto ochorenia.

Tieto rozdiely môžu byť spôsobené epigenetickými modifikáciami, ktoré vplyvajú na exprimáciu génov. Napríklad, jedno z dvojčiat môže mať epigenetické modifikácie, ktoré spôsobujú väčšiu expresiu génu zodpovedného za rast, zatiaľ čo druhé dvojča môže mať epigenetické modifikácie, ktoré spôsobujú nižšiu expresiu tohto génu. Tieto rozdiely môžu viesť k rôznym výškam a rôznym predispozíciám k rôznym chorobám.

Epigenetické modifikácie sú ovplyvňované prostredím a životným štýlom jednotlivca. Tieto faktory môžu zahrnovať stravu, cvičenie, stres, znečistenie ovzdušia, znečistenie vody a mnoho ďalších faktorov. Napríklad, ak jeden z dvo

Spoločenský a environmentálny vplyv na epigenetiku

Okrem genetického materiálu sa epigenetika zameriava aj na spoločenské a environmentálne vplyvy, ktoré môžu ovplyvniť epigenetické značky a tým modifikovať expresiu génov. Jednou z najdôležitejších skupín prostredí, ktoré ovplyvňujú epigenetiku, sú strava a životný štýl. Napríklad, štúdia publikovaná v časopise Science v roku 2008 ukázala, že konzumácia materského mlieka môže ovplyvniť epigenetické značky a tým modifikovať génovú expresiu. Podobne, vplyv na epigenetiku môže mať aj fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, znečistenie ovzdušia a stres.

Geneticky identické dvojčatá a epigenetika

Epigenetické modifikácie môžu vysvetľovať, prečo geneticky identické dvojčatá môžu mať rôzne fenotypové vlastnosti a predispozície k rôznym ochoreniam. Aj keď sú geneticky identické dvojčatá kópiami jedného jediného embrya, počas svojho života sú vystavené rôznym environmentálnym vplyvom a tým sa môžu vyskytnúť rozdiely v ich epigenetických značkách. Tieto rozdiely môžu viesť k rôznym fenotypovým vlastnostiam a predispozíciám k rôznym ochoreniam.

Epigenetické zmeny, ktoré sa vyskytujú u jedného jediného jedinca, môžu byť tiež prenesené na jeho potomstvo. Tento jav sa nazýva epigenetická dedia a znamená, že potomci môžu dostať modifikované epigenetické značky od svojich rodičov. Takéto zmeny môžu byť príčinou rôznych ochorení a zdravotných problémov u potomstva.

Využitie epigenetiky v medicíne

Epigenetika môže byť využitá na liečbu rôznych ochorení, najmä rakoviny a geneticky podmienených chorôb. Rôzne epigenetické inhibítory sa používajú ako terapia pri niektorých typoch rakoviny, keďže môžu zmeniť expresiu génov a tým ovplyvniť rast a delenie rakovinových buniek. Epigenetické zmeny sa tiež skúmajú v s