Dýchanie a jeho vplyv na autonómny nervový systém

27.03.2023

Autonómny nervový systém je jedným z najdôležitejších systémov ovplyvňujúcich vaše telesné a psychické zdravie. Časťami autonómneho nervového systému sú dve protichodné zložky - sympatický a parasympatický nervový systém. Pre zdravie človeka je dôležité, aby väčšinu času - minimálne 95 % prevažovala aktivita parasympatického nervového systému.

Vedeli ste, že tak jednoduchou činnosťou ako ovplyvnením svojho dýchania, viete ovplyvniť to či sa v aktuálnom momente vo vašom tele aktivuje sympatický alebo parasympatický nervový systém? Je to extrémne dôležité, pretože to môže rozhodovať o vašom zdraví alebo chorobe.Sympatický a parasympatický nervový systém v tele

Vaše telo je vždy buď v aktivite sympatického alebo parasympatického nervového systému. Nikde nie je v stave aj sympatického aj parasymatického systému. Vždy jeden z týchto systémov autonómneho nervového systému prevažuje. Sympatický systém je typicky aktivovaný v strese a vyvoláva reakciu útek alebo boj. Parasympatický nervový systém je naopak aktívny v pokoji.

Autonómny nervový systém je pre zdravie ľudského tela veľmi dôležitý, pretože určuje správanie všetkých orgánových systémov aj samotných buniek. Ak prevažuje sympatický nervový systém, dýchate rýchlo a plytko, rýchlo vám bije srdce, váš tráviaci systém nedokáže adekvátne pracovať - tráviť potravu a prijímať živiny, váš imunitný systém je utlmený. Pri prevahe parasympatického nervového systému dýchate pokojne a pomaly, vaše srdce bije pokojne a správne okysličuje celé vaše telo, trávite a vstrebávate živiny a váš imunitný systém prosperuje.

Viac o autonómnom nervovom systéme sa dozviete v tomto článku.


Autonómny nervový systém dokážete ovplyvniť 

O tom, ktorá časť autonómneho nervového systému sa aktivuje, rozhoduje miera hladiny stresu alebo pokoja, v ktorej sa nachádzate. Ak ste v strese, aktivuje sa sympatický nervový systém. Ak ste naopak v pokoji, aktivuje sa parasympatický nervový systém. Existujú mnohé metódy, ktorými dokážete ovplyvniť, ktorá z častí autonómneho nervového systému sa aktivuje. 

Dôležité je sledovanie svojich myšlienok, pozitívne myslenie, vyhýbanie sa stresu, meditácia a ďalšie. Tieto metódy sa ale u väčšiny ľudí ťažko praktizujú. Existuje aj jednoduchá metóda, vyžadujúca iba ovplyvnenie vášho dýchania. Tak ako jednotlivé časti autonómneho nervového systému ovplyvňujú ako sa správajú jednotlivé časti vášho tela, tak viete i spätne, zmenou v určitom zo systémov tela, ovplyvniť aktivitu a činnosť autonómneho nervového systému.

Napriek tomu, že autonómny nervový systém, ako vychádza z jeho názvu, pracuje autonómne (nezávisle od vašej mysle), dokážete jeho funkciu a správanie v tele vedome ovplyvniť.


Zdravý podcast - 1. Ľudské telo je inteligentné


Autonómny nervový systém a dýchanie

Rýchle a plytké dýchanie

Zamerajte svoju pozornosť na svoje dýchanie. Ako dýchate? Ak dýchate rýchlo a plytko, potrebujete svoje dýchanie napraviť. Rýchlym a plytkým dýchaním nevedomky aktivujete sympatický nervový systém a dostávate vaše telo do stresu alebo stres podporujete. Tento stres sa prejavuje na telesnej aj psychickej úrovni. Rizikový je hlavne z dlhodobého hľadiska.

Chronické, dlhodobé pretrvávanie v prevahe aktivity sympatického nervového systému, je závažným rizikom rozvoja ochorení a spôsobuje predčasné starnutie ľudského tela.

Pomalé a prehĺbené dýchanie

Aby ste dosiahli prevahu aktivity parasympatického nervového systému, ktorý pozitívne ovplyvňuje zdravie celého vášho tela a odstraňuje stres, je dôležité, aby ste sa naučili dýchať pokojne, prehĺbene a pomaly. Samotným pomalým, pokojným a prehĺbeným dýchaním aktivujete parasympatický nervový systém a utlmíte sympatický nervový systém.

Počas dňa sa pravidelne zastavte a všimnite si svoje dýchanie. Ak dýchate rýchlo a plytko, ste v prevahe sympatikového nervového systému. Začnite dýchať pokojne, pomaly a zhlboka. Snažte sa o to, aby ste pri tom precítili uvoľnenie v celom vašom tele, v každej jednej bunke.

Vhodné sú aj dychové cvičenia: striedajte 5 - sekundový nádych a 5 - sekundový výdych po dobu 3 - 5 minút. Opakujte každý deň, najlepšie ráno a večer pred spaním.