Diagnóza nie je finálny stav

05.09.2022

Prídete k lekárovi, poviete mu o svojich ťažkostiach, on vás vyšetrí, spraví vám testy a nakoniec vám stanoví určitú diagnózu a odporučí vám na nejaký čas alebo dlhodobo (do konca života) užívať určité lieky, prípadne vás odošle na lekársky zákrok alebo operáciu. 

Pacient má v momente stanovenia diagnózy pocit (najmä, ak ide o diagnózu, ktorá je podľa noriem dnešnej medicíny ''nevyliečiteľná''), že ide o finálny stav, ktorý nie je možné zvrátiť. Tento dojem utvárajú a potvrdzujú tvrdenia lekárov typu: ''Musíte do konca života užívať tieto lieky. '', '' Váš stav sa bude rokmi zhoršovať. '' alebo: ''Vaše ochorenie je nevyliečiteľné''.Diagnóza popisuje iba aktuálny stav

Diagnóza ochorenia nie je ortieľom života alebo smrti. Popisuje iba aktuálny stav, v ktorom sa vaše telo nachádza v čase stanovenia diagnózy. Ak podniknete dostatočné kroky na nápravu, dokážete sa vyliečiť a zbaviť sa nálepky ochorenia. Vaše telo sa konštantne mení a pretvára, pretože sa pravidelne regeneruje. Práve vďaka regenerácii má vaše telo schopnosť nápravy.

Predstavte si diagnózu iba ako popis vášho aktuálneho zdravotného stavu, ktorý pomáha vám aj lekárom pochopiť v akom zdravotnom stave sa vaše telo nachádza v aktuálnom čase. Vďaka odhaleniu ''diagnózy'' je možné stanoviť liečbu a opäť dosiahnuť stav plného zdravia.

Ochorenie nevzniklo v deň stanovenia diagnózy

Mnoho pacientov má pocit, že ochorenie, ktoré im bolo diagnostikované, vzniklo v čase stanovenia ich diagnózy alebo krátko pred jej stanovením. To nie je pravda pri žiadnom ochorení. Každé ochorenie sa nabaľuje mesiace, roky až desaťročia. V tele človeka dochádza k dysharmónii, postupne sa viac a viac narušujú fyziologické procesy, až jedného dňa prepuknú príznaky, ktoré ho chcú upozorniť na problém a dôjde k stanoveniu diagnózy.Psychologický vplyv stanovenia diagnózy na úspešnosť liečby

Lekári ani pacienti si zvyčajne neuvedomujú psychologický vplyv stanovenia diagnózy na postoj pacienta, postoj samotných lekárov a úspešnosť liečby. Ak vy aj váš lekár veríte tomu, že máte danú diagnózu, táto diagnóza sa stáva vašou identitou. Začnete veriť tomu, že ste vaším ochorením. Navštevujete lekárov, chodíte na vyšetrenia, užívate lieky, podstupujete lekárske zákroky a operácie. Vaše príznaky pretrvávajú alebo sa časom dokonca zhoršujú.

Prečo to predstavuje problém? Ak veríte tomu, že vaše ochorenie nemôžete zvrátiť, nebudete sa snažiť o to, aby ste vykonali nápravu a dostali sa späť do stavu plného zdravia. Ak by ste verili, že vaše ochorenie nemusí byť konečným stavom, ale iba prechodným stavom, v ktorom sa vaše telo aktuálne nachádza, urobili by ste všetko preto, aby ste boli opäť zdravý.

Čo ak je vaše ochorenie ''nevyliečiteľné''

Ak vám je povedané, že vaše ochorenie je ''vážne'' alebo ''nevyliečiteľné'' a vy tomu uveríte, psychologický faktor sa ešte viac prehlbuje. Očakávate príznaky ochorenia, zhoršovanie zdravotného stavu, život plný návštev lekárov, chronické užívanie liekov a operácie. 

Ak vám lekár tvrdí, že dané ochorenie je nevyliečiteľné, znamená to iba, že aktuálny medicínsky model (ktorý funguje na chronickom predpisovaní liekov), vám nevie dať farmakologický prípravok - liek, ktorý vám vaše príznaky odstráni okamžite a navždy. Vie vám dať iba liek, ktorý budete užívať denno denne celý život (čím budete iba dlhodobo potláčať príznaky ochorenia a vaše ochorenie nikdy nevyliečite) a vašou pravidelnou návštevou lekárne podporíte prosperitu farmaceutickej spoločnosti, vyrábajúcej daný liek (ak by ste tento liek užili iba raz, zisk by bol minimálny, ak budete liek užívať celý život, farmaceutická spoločnosť z vás profituje celý váš život). Rovnako z vášho dlhodobého ochorenia žiaľ profitujú aj lekári a celý zdravotný systém (lekári sú poisťovňami platení za lekárske výkony a nemocnice získavajú najviac peňazí za vykonané zákroky a operácie).

Každé ochorenie je vyliečiteľné. Tak ako bolo možné dostať sa zo stavu zdravia do stavu choroby, je rovnako možné dostať sa zo stavu ochorenia späť do stavu plného zdravia. Musíte veriť, že je to možné a uskutočniť kroky, ktoré vás dovedú k zdraviu. Musíte prestať utlmovať príznaky ochorenia a namiesto toho liečiť primárnu príčinu vášho zdravotného problému.


Osobná alebo online konzultácia

Máte záujem o osobnú alebo online konzultáciu Funkčnej medicíny? Vyplňte prosím nasledujúci formulár alebo napíšte na lekarka@zdravyblog.sk