Dedíme gény alebo zvyky?

19.07.2021

Odmalička nás učia, že od svojich predkov dedíme určitú sadu génov, ktorá je nemenná a určuje náš vzhľad, naše zdravie a celkový osud nášho tela. Je to ale pravda alebo mýtus? Naozaj od našich predkov dedíme ich gény a to určuje čo sa stane s naším telom?

Rovnako dôležité ako gény sú i naše zvyky. Zvyky, ktoré sme prebrali od našich rodičov a opakujeme ich. Rovnaké zvyky vedú k rovnakým výsledkom a rovnakému zdravotnému stavu. Čo ak v skutočnosti nejde o naše gény, ale dôležitejšie je to, čo s nimi urobíme?Mám to po svojich rodičoch


Od svojich rodičov dedíme základné fyziologické znaky ako farba vlasov, farba oči, celkový vzhľad našej tváre a do určitej miery i vzhľad zvyšku nášho tela. Všetky naše bunky pochádzajú z buniek našich rodičov. Spermia od otca splynula s vajíčkom od matky a vytvorila nové bunky, ktoré vyrástli v samostatného človeka. Tento človek získal svoje bunky i gény od svojich rodičov. Jeho rodičia ich zase získali od svojich rodičov a tak to pokračuje ďalej.

Áno, genetika má dôležitú úlohu v prenose znakov z rodičov na svojich potomkov. Rovnako ako vedie k určitému vzhľadu dieťaťa, vedie i k možnej predispozícii k určitým ochoreniam. Je to ale základný faktor, ktorý rozhoduje o tom ako vyzerá naše telo a ako sme zdraví alebo chorí? Vieme správanie našich génov a osud nášho tela ovplyvniť na želaný výsledok?


Epigenetika prevažuje nad genetikou


Epigenetika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom dedičných zmien v génovej expresii, ktoré nezahŕňajú zmeny v základnej sekvencii DNA. Tieto zmeny majú zásadný vplyv na to ako bunky čítajú gény a ako je organizmus zdravý alebo naopak chorý. Epigenetika je nad genetikou, určuje správanie našich génov a rozvoj ochorení alebo zachovanie zdravia.

Epigenetické mechanizmy rozhodujú o tom kedy a kde sa daný gén prejaví, rozhodujú či sa bude daný gén aktivovať alebo bude jeho prejav potlačený (inaktivovaný) a týmto spôsobom menia správanie génov. To znamená, že ak máte gén, ktorý vás predurčuje k určitému ochoreniu, tento gén sa nemusí nikdy prejaviť, pretože sa môže epigenetickými mechanizmami vypnúť. Epigenetické zmeny do veľkej miery určujú naše zvyky.


Zdravé zvyky formujú zdravie


To, čo určuje vzhľad nášho tela nie sú naše gény, ale to, čo s týmito génmi urobíme. Naše zdravie ovplyvňuje to ako sa o naše telo staráme a čo s ním pravidelne robíme. Zvyk je činnosť, ktorú sme si osvojili a opakujeme ju pravidelne. Ak máme zdravé zvyky, podporujeme zdravie, ak máme nezdravé zvyky, podporujeme starnutie tela a rozvoj ochorení.

Naše zvyky sú základným epigenetickým mechanizmom, ktorý určuje osud našich génov. Rozhodujú o tom či sa konkrétny gén aktivuje alebo inaktivuje. Ak aj máte vo vašom tele gén na predispozíciu určitého ochorenia, toto ochorenie sa nemusí nikdy prejaviť, pretože tento gén potlačíte (inaktivujete) svojimi zdravými životnými voľbami. O našom zdraví a vzhľade nášho tela rozhodujeme my a nie naše gény. Osvojte si zdravé zvyky a budete zdraví.


Nezdravé zvyky : fajčenie, pitie alkoholu, fyzická neaktivita, nezdravé stravovanie, negatívne myslenie, stresovanie sa, nesprávne držanie tela, nesprávne pohybové návyky, nedostatok spánku, absencia trávenia čašu v prírode a na čerstvom vzduchu, nedostatočné alebo nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu, užívanie toxických liečiv, udržiavanie obezity, promiskuita, nedostatočná hygiena, zotrvávanie v negatívnych emóciách a ďalšie.


Zdravé zvyky : nefajčenie, abstinencia, pravidelné cvičenie (aeróbne i anaeróbne), zdravé a kvalitné stravovanie, dostatočný pitný režim (2 - 3 litre čistej vody denne), pozitívne myslenie, vyhýbanie sa stresu, správne držanie tela, správne pohybové návyky, dostatočný spánok (7 -  9 hodín denne), trávenie času v prírode a na čerstvom vzduchu, primerané vystavovanie sa slnečnému žiareniu, monogamia, správna hygiena, zotrvávanie v pozitívnych emóciách . . .Zdravý podcast - 25. Dedíme gény alebo zvyky?