Bolesť ako varovný signál tela

02.05.2022

Bolesť je nepríjemný pocit, objavujúci sa pri poškodení tkaniva alebo orgánu. Mnoho z nás sa bolesť naučilo tlmiť liekmi. Ak však bolesť iba tlmíme, ignorujeme to, čo nám bolesťou naše telo hovorí a nedovoľujeme mu dostať sa do stavu zdravia. Čo robiť v prípade objavenia sa bolesti? Ako odpovedať na akútne alebo chronické volanie nášho tela o pomoc?

Zdravé tkanivo nebolí

Ak je vaše telo plne zdravé, nie je dôvod, aby vás bolelo. Akákoľvek bolesť, ktorá sa vo vašom tele objaví, by vám z tohto dôvodu nemala byť ľahostajná a mali by ste jej venovať dostatočnú pozornosť. Receptory bolesti vysielajú do vášho mozgu signály pocitu bolesti iba, ak má na to vaše telo dostatočný dôvod. Týmto dôvodom je zvyčajne poškodenie tkaniva alebo orgánu.Príčina bolesti

Príčinou bolesti je poškodenie tkaniva alebo orgánu. Bolesťou nám telo dáva signál, že niečo nie je v poriadku, potrebujeme napraviť zdravia tela a zabrániť jeho ďalšiemu poškodzovaniu. Naše telo nás bolesťou varuje. Ak signál bolesti ignorujeme, iba ju tlmíme liekmi proti bolesti a neliečime primárnu príčinu bolesti, dochádza k ďalšiemu poškodzovaniu tkaniva. To môže vyústiť do ochorenia, ktoré sa môže stať nezvratným, ak bolesť ignorujeme dlhodobo.

Ak si zraníme sval, bolesťou nás telo varuje, že došlo k poškodeniu. Vďaka signálu bolesti vieme, že máme zranenie a preto na určitý čas, kým sa sval zahojí, ho prestaneme používať. Ak by sa bolesť neobjavila, sval  by sme pravdepodobne ďalej používali aj napriek jeho poškodeniu (o ktorom by sme nevedeli) a spôsobili by sme si závažnejšie poranenie. 

Podobne je to aj v prípade bolesti vnútorných orgánov. Ak zjeme niečo nezdravé alebo pokazené, prejaví sa to zvyčajne bolesťou brucha a ďalšími sprievodnými príznakmi (ťažoba na žalúdku, plynatosť, pálenie záhy, hnačka, zápcha). Bolesťou, žalúdočnými a črevnými príznakmi nám naše telo hovorí, že takéto jedlo by sme viac nemali jesť, inak budeme chorí.

Akútna a chronická bolesť

Akútna bolesť je bolesť trvajúca krátkodobo. Bolesť rýchlo príde a následne rýchlo odíde. Chronická bolesť je bolesť, pretrvávajúca dlhodobo. Ak sa akútna bolesť ignoruje, zvyčajne prerastie do chronickej bolesti alebo rozvoja akútneho či chronického ochorenia.

Chronická bolesť je častá najmä pri bolesti pohybového aparátu (bolesť chrbtice, kĺbov a svalov). V prípade vnútorných orgánov sa chronická bolesť takmer nevyskytuje, mnohé orgány nebolia alebo bolia iba akútne, až pri výraznom poškodení (napríklad bolesť pri srdcovom infarkte, bolesť pri žlčníkových kameňoch). K poškodzovaniu vnútorných orgánov často dochádza bez toho, aby sme postrehli akýkoľvek varovný príznak v podobne bolesti.

Tlmenie bolesti liekmi

Ak bolesť utlmíte liekmi, prestanete ju cítiť, no poškodenie, ktoré vo vašom tele vyvolalo pocit bolesti, pretrváva. Lieky proti bolesti neliečia príčinu bolesti, iba tlmia senzáciu bolesti. To v praxi znamená, že vaše telo zostáva poškodené, no vy ste vypli nepríjemný signál bolesti, upozorňujúci vás na dané poškodenie. Tým pádom nemusí dôjsť nikdy k náprave a dosiahnutiu stavu zdravia (najmä, ak sa bolesť iba chronicky utlmuje liekmi a nepátra sa po príčine bolesti). Skutočné vyliečenie dosiahnete, ak sa zameriate na liečbu príčiny bolesti. 

Znamená to, že máte bolesť pretrpieť? Samozrejme nie. Ak je bolesť neznesiteľná, dajte si lieky proti bolesti, no myslite na to, že primárne sa musíte zamerať na liečbu príčiny bolesti a lieky proti bolesti vám slúžia iba ako dočasné riešenie problému. Primárne musíte odstrániť faktory, ktoré viedli k poškodeniu tkaniva a podniknúť kroky na nápravu do plného zdravia.


Čo robiť v prípade bolesti?

Bolesť by ste v žiadnom prípade nemali ignorovať. V prípade objavenia bolesti si skúste položiť pár otázok. Čo mohlo spôsobiť bolesť? Mohlo niečo, čo som urobil spôsobiť poškodenie daného tkaniva alebo orgánu? Môže niečo, čo robím, spôsobovať bolesť a poškodzovanie daného tkaniva alebo orgánu? Položenie týchto otázok vás vie jednoducho doviesť k príčine a liečbe bolesti. Stačí, ak sa naučíte načúvať vášmu telu a urobíte kroky, potrebné na nápravu.