Ako upokojiť myseľ

27.05.2021

Myseľ je mocným nástrojom, ktorým disponuje každý jeden z nás. Umožňuje nám premýšľať, riešiť rôzne úlohy, nachádzať riešenia na problémy a vymýšľať nové veci. Je pre náš život extrémne dôležitá a preto je dôležité, aby sme udržiavali jej plné zdravie a jasnosť.

Aktuálne žijeme v rýchlom svete a pre veľa z nás je náročné upokojiť našu myseľ. Pokiaľ je naša myseľ až nadmerne aktívna, nedá nám oddýchnuť, zahlcuje nás problémami a vplýva na naše mentálne zdravie. Je dôležité naučiť sa našu myseľ upokojiť a vypnúť prúd myšlienok. Meditácia

Meditácia je skvelým nástrojom na upokojenie a vyčistenie našej mysle. Práve vďaka meditácii dokážeme vypnúť prúd myšlienok a dosiahnuť úplné prázdno mysle. Tento stav dosiahneme hlavne pri klasickej meditácii bez riadených slov. Dôležité je sústrediť sa na svoj dych a aktívne vedome brániť prúdu a rozvíjaniu akýchkoľvek myšlienok. Myseľ udržiavame čistú a jasnú.

Sústredenie

Sústredenie je extrémne dôležité. Ak sme plne sústredení, nedovoľujeme rušivým myšlienkam, aby zahltili našu myseľ a kradli našu pozornosť. Pozornosť je extrémne dôležitá, pretože určuje, akým smerom sa uberá náš život. To, na čo sa sústreďujeme, rastie. To, čomu dávame pozornosť, prosperuje. Sústreďme sa iba na to základné, čo v živote naozaj chceme.

Stop ruminácii

Ruminácia znamená, že človek neustále premýšľa o emóciách, pocitoch a myšlienkach, ktoré sú spojené s negatívnym zážitkom. Môže ísť o negatívny zážitok, ktorý sa stal v minulosti alebo o negatívny zážitok, ktorý sa nestal, no naša myseľ si ho vymýšľa a bojí sa, že sa môže stať. Ruminácia nás udržuje v negatívnych cykloch mysle a nedovoľuje nám oceniť prítomnosť.

Spomalenie

Veľa z nás sa snaží veľa dosiahnuť. Máme priveľa cieľov a povinností a málo času. Bojíme sa, že ak spomalíme, niečo zmeškáme a nestihneme všetko, čo sme si predsavzali. Opak je ale pravdou. Potrebujeme spomaliť a naučiť sa žiť pomalšie. Dávať si menej cieľov a povinností a sústrediť sa iba na to naozaj podstatné. Vďaka tomu odľahčíme aj našej mysli a uzdravíme ju.