Ako funguje akupuntúra

25.02.2021

Akupunktúra je alternatívna tradičná medicínska metóda pochádzajúca z Číny. Metóda spočíva v zapichovaní veľmi tenkých ihličiek do konkrétnych bodov v koži pacienta. Existuje veľké množstvo týchto bodov a ich napichovanie závisí od ťažkostí pacienta.

Mnoho ľudí akupunktúru ako liečebnú metódu zavrhuje, pretože nechápe jej princípu. Keďže som strávila určitý čas štúdiom Tradičnej čínskej medicíny na Taiwane, viem s určitosťou povedať, že skutočne funguje a na východe predbieha klasickú medicínu. Tak ako u nás chodia pacienti ku svojmu všeobecnému lekárovi, na Taiwane chodia pacienti pravidelne k lekárovi, ktorý sa zaoberá tradičnou čínskou medicínou. Ten rozoberie ich zdravotný i psychický stav, čím sa kladie dôraz na prepojenie tela a duše.

Použitie akupunktúry

Akupunktúru možno použiť na liečbu väčšiny klasických ochorení. Účinná je najmä pri liečbe neurologických ochorení a ochorení pohybového systému - bolesti chrbta a paréz. Počas mojej stáže som stretla i pacientku, ktorej bol akupunktúrou vyliečený nádor na mozgu. Využitie akupunktúry teda siaha ponad naše bežné chápanie.

Výhoda akupunktúry spočíva najmä v tom, že nemá žiadne nežiadúce účinky v porovnaní s liekmi proti bolesti, chemoterapiou a ďalšími liečebnými metódami západnej medicíny. Nezaťažuje organizmus, jej použitie je bezpečné a takmer bezbolestné.

Princíp akupunktúry

Akupunktúra sa pichá do bodov, ktoré prebiehajú v dráhach tela, takzvaných meridiánoch. Jej cieľom je dať do rovnováhy jin a jang a nastoliť harmóniu životnej energie čchi.

Čchi podľa čínskej filozofie predstavuje energiu - životnú silu, ktorá zabezpečuje chod všetkých vecí i fungovanie organizmu. Pri nerovnováhe čchi dochádza k zablokovaniu energie alebo jej úniku, čo má za následok vznik ochorenia. Aplikáciou ihiel na energetické body meridiánov sa čchi dostáva do rovnováhy a nastoľuje sa zdravie.

V prípade neurologických ochorení a ochorení pohybového systému sa predpokladá, že aplikácia ihiel tiež stimuluje nervy, svaly a fascie, ktoré pokrývajú povrch orgánov.

S určitosťou nemožno povedať ako presne akupunktúra funguje, pretože ide o princíp, ktorý je do veľkej miery abstraktný. Napriek tomu, niet pochybností o tom, že skutočne funguje.